ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

De Aanbetaling

Er is geen sprake van kleingeld

Maar wel een rib uit uw lijf!

U hebt uw plekje in La Manche gevonden, De omgeving is verkend. U bent verliefd op uw stulpje en een deel van de administratieve rompslomp is achter de rug. Maar nu komt het belangrijkste deel van uw onderneming. De betaling.

Vaak zal er sprake zijn van een aanbetaling. Meestal zal de verkoper of de makelaar daar op aan dringen. De Franse wet stelt echter uitdrukkelijk dat een aanbetaling niet verplicht is, dus laat u niet gek maken, wat men u ook vertelt. De meeste kopers gaan hier dan ook niet op in.

Als er al een aanbetaling is afgesproken, raden wij u aan deze nooit te betalen vóór het compromis de vente is getekend. In voorkomende gevallen zult u makelaars treffen die op een aanbetaling aandringen, maar, bewaar uw geduld. De macht ligt bij u. Geld storten voordat afspraken goed op papier staan en door alle partijen zijn ondertekend is een slecht idee. Zeker in Frankrijk.

Regel het zo dat u op de achtste dag na de ondertekening van het compromis de vente de afgesproken aanbetaling (in de regel 10%) op de rekening van de notaris stort. Stort uw acomte (aanbetaling) nooit op de rekening van de makelaar of van de verkoper. Zelfs al heeft de makelaar een z.g. compte séquestre (de beschermde derdengeld rekening). U heeft immers geen zakelijke relatie met de makelaar, dus waarom zou u hem uw geld toevertrouwen? Keurige makelaars hebben een derdengeld rekening waar ze goed mee omgaan, als ware zij notaris. Maar hoe weet u of de makelaar van de verkoper wel in de categorie “keurige” makelaars valt?
Bij een eventuele terugbetaling van de aanbetaling is de makelaar niet aan dezelfde regels gehouden die gelden voor de notaris. Terugvorderen van de aanbetaling bij de makelaar bij het onverwacht niet doorgaan van de koop is dus minder zeker dan wanneer de aanbetaling is gestort bij een notaris.

In Frankrijk wordt nog veel gebruik gemaakt van cheques. In Nederland is dit een prehistorisch fenomeen geworden. Dat is inmiddels bij de meeste Franse notarissen goed bekend. Dus via zijn IBAN en SWIFT-nummer kunt u de betaling onmiddellijk via een internetboeking over maken vanaf uw rekening op de zijne.
 

Blijf waakzaam, ook buiten uw voordeur

Het compromis de vente bevat een tijdschema en een stappenplan voor het regelen van de financiering. Sommige makelaars willen u doen geloven dat de financiering al rond moet zijn voor het compromis de vente kan worden getekend. Dat is niet het geval. Een financieringsvoorbehoud (de koop gaat niet door als de financiering niet rond komt) is volstrekt normaal in Frankrijk.

Een financieringsvoorbehoud levert voor de verkoper een stuk onzekerheid op. Heeft de koper de financiële middelen wel? Makelaars zullen veelal de vraag stellen of u het huis niet contant kunt betalen, dus zonder hypotheek. Dit voorkomt onzekerheid, voor de verkoper, maar ook voor de makelaar die aan zijn honoraires d’agence denkt.
Zelfs als u in staat bent het huis cash te betalen, raden wij u aan om altijd het financieringsvoorbehoud te maken in het compromis de vente. Het duurt immers nog zeker twee maanden of langer voordat u daadwerkelijk uw huis kunt betrekken. In die tijd kan nog van alles gebeuren. U zou gezondheidsproblemen kunnen krijgen, u zou uw baan kunnen verliezen of op een andere manier in financiële problemen kunnen komen.

Mocht u, ondanks deze waarschuwing toch af willen zien van het financieringsvoorbehoud, dan dient u dit schriftelijk te verklaren door middel van een handgeschreven briefje dat formeel aan het compromis de vente wordt toegevoegd of integraal in de tekst wordt opgenomen.
Deze brief moet worden ondertekend door elk van de kopers individueel in het geval er meerdere kopers zijn.

Vaak wordt in het compromis de vente opgenomen dat de financiering rond moet zijn tenminste twee weken voorafgaande aan de geplande datum van ondertekening van de acte authentique. Dat betekend dat u in de praktijk meestal een periode van circa zes weken heeft om de financiering rond te krijgen.