ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Ma-Deuxième-Vie aan de samenstelling van haar website (www.ma-deuxieme-vie.com) besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Ma-Deuxième-Vie  is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die niet juist, onvolledige en/of niet up-to-date is.

Auteursrechten.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van Ma-Deuxième-Vie.

Schade.

Ma-Deuxième-Vie kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie.
Ma-Deuxième-Vie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met op de website geplaatste informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, mededelingen, prijzen, product- en diensteninformatie en/of de gevolgen van transactie die op basis van de op de website vermelde informatie zijn of worden verricht.

Woord- en beeldmerken.

Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van Ma-Deuxième-Vie, tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ma-Deuxième-Vie is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

Bronnen.

Wikipedia
Wikimanche
Geneawiki
Comite Departemental du Tourisme de la Manche
France Guide.nl
Plus France
Bienvenue a la Ferme
Dhr. Wouter Haaijman - Directeur FPS
Van Gogh Notarissen en Adviseurs
Mr. Marloes Mohr - Advocaat Toulouse
Ir. Edith Janzen - Architect
Departement du Tourisme Meuse
Office du Tourisme Pontorson
Office du Tourisme Granville
Office du Tourisme Avranches
Office du Tourisme Kanton Sartilly
Meewerkende Franse gemeenten
Institut Geographique National
Annuaire des Mairies
Le Prefecture de la Manche
Mont Saint-MIchel - Lucien Bely
Pays de Normandie
Manche.fr
Patrimoine Manche
Patrimoine Normand
Editon OREP
Genieten op reis    Elisabeth de Stroumillo
Trotter Normandië
Bretagne & Normandië    Greg Ward -The rough guide
Normandië        Globus Reisgids
Normandie        ANWB Reisgids
Ouest France
Le Manche Libre
Diverse internet sites - Landenweb
Regelmatige rechtstreekse informatievoorziening Franse gemeenten
 en VVV's
Peintres de Normandie - Eric Lefevre
Landenweb.net
Uitgeverij Larousse
Vereniging Normandie Memoire

 

Privacy Policy

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at mail.

At this site, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by this site and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, this site makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
this site does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie
Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on this site.
Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to this site and other sites on the Internet.
Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include Google Adsense

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on this site send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

this site has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. this site’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.