ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Compromis de vente

Le Petit Robert. Onmisbaar als u in Frankrijk woont.

Volgens Le Petit Robert, de Franse Dikke Van Dale is een compromis de vente “Une convention provisoire par laquelle deux personnes constatent leur accord sur les conditions d’une vente, en attendant l’acte notarié de régularisation.”

Vertaald in het Nederlands betekent dit: “Een tijdelijke overeenkomst, waarin twee personen zich akkoord verklaren met de condities van een verkoop, in afwachting van de definitieve regeling bij notariële acte.”

Strikt genomen klopt dit niet helemaal. Een compromis de vente is wettelijk gezien een onderhandse acte tussen twee personen waarbij de tussenkomst van een notaris niet direct verplicht is.

De smoes van sommige verkoopmakelaars dat het laten vastleggen van de verkoop door een notaris u eigenlijk alleen maar extra geld zal kosten moet u als een waarschuwing opvatten. Ga hier niet op in.

Passeer de makelaar en ga direct naar een notaris en laat een compromis de vente opstellen. De meeste notarissen rekenen voor het opstellen hiervan geen extra kosten als zij ook de acte authentique op kunnen stellen.
 
Een enkele notaris zal voor het opstellen van het compromis de vente een bepaald bedrag in rekening brengen, maar nooit meer dan het bij wet vastgestelde maximum van € 400,-
Er zit overal kaf onder het koren. Enige zekerheid kunt u ontlenen aan de status van een makelaar. In Nederland zijn bonafide makelaars verenigt in de NVM. Frankrijk kent hier een equivalent van. Makelaars aangesloten bij de FNAIM zijn gehouden aan voorschriften en zullen deze niet makkelijk overtreden.

 
In Frankrijk is het gebruikelijk dat er twee acten worden opgemaakt tussen koper en verkoper. Eén aan het begin van het aankooptraject ( compromis de vente) en één aan het einde van het traject (acte authentique) Tussen het tekenen van de beide documenten ligt een periode van minimaal twee maanden.

Het compromis de vente is bedoeld om alle details die verband houden met de aankoop te regelen. Natuurlijk het huis, maar ook de bijbehorende grond en de eventueel mee over te nemen roerende goederen, de erfdienstbaarheden. Heel belangrijk, in het compromis de vente worden diverse opschortende voorwaarden uitdrukkelijk benoemd en het geeft ook weer op welke termijn bepaalde aspecten moeten zijn geregeld. Ook de rechten en de plichten van beide partijen worden beschreven.
Dit is belangrijk, immers het aankopen van een huis is een getrapt proces, waarin veel zaken na elkaar worden gerealiseerd.

Wilt u uiteindelijk, om wat voor reden dan ook, toch afzien van de koop, dan regelt het compromis de vente hoe dit kan en onder welke voorwaarden.
Kortom, we kunnen het belang van dit document niet genoeg onderstrepen. Voor de leek lijkt het allemaal moeilijk.

Zodra er een mondelinge overeenkomst is, kunt u het best aan een notaris de opdracht geven tot het opstellen van een compromis de vente, dan wel een voorovereenkomst, het offre d'achat. Gelukkig zijn er meer en meer makelaars die kopers doorverwijzen naar een notaris. 
De Franse notaris is aangesloten bij de SCP des Notaires Associés en herkenbaar aan onderstaand logo.

Het goed uitgevoerde compromis de vente omvat gemiddeld 17 pagina’s dichtbedrukte tekst, gesteld in hoogdravend, juridisch Frans. Daarnaast een flink aantal bijlagen.

Als alles goed is geregeld heeft u een zorgeloze kijk op de wereld
Behalve de gebruikelijke wettelijke bepalingen biedt het compromis de vente ook ruimte voor persoonlijke wensen en eisen voor zover de verkoper hierin mee wil gaan. De koper kan bijvoorbeeld eisen dat de verkoper schriftelijk verklaart dat de verwarming of de fosse septique (de septic tank) in goede werkende staat verkeren. Hiermee kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld als na de koop zou blijken dat deze voorzieningen gebreken vertonen.
Verkopers en makelaars hebben er geen belang bij dat deze verklaringen worden opgenomen. Het schept alleen maar verplichtingen. Ook de notaris heeft hier geen belang bij. Hij heeft slechts de plicht te controleren of het compromis de vente aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. De hier bedoelde verklaringen zijn niet verplicht volgens de wet. Toch, laat ze opnemen of u hierin begeleiden! Dat soort zaken kunnen grote sommen geld kosten of opleveren.

Ook wordt in het compromis de vente aangegeven wat de koper moet doen en nalaten. Daarbij wordt vaak vermeld dat hij verplicht is het huis in de bestaande staat te houden. Hier wordt een opsomming van de roerende goederen gegeven welke u aantrof toen u besloot over te gaan tot de koop. Dit kan worden aangevuld met een lijst van die roerende goederen die u besloot over te nemen.
Het kan een bepaald fiscaal voordeel opleveren (lagere overdrachtsbelasting) als een deel van de totaalprijs wordt bestempeld als “roerende goederen”. Hoewel het rommelen met de waarde van roerende goederen is voor een heel belangrijk deel verleden tijd.

Het goed en conform alle wettelijke regels vastleggen van aankoopafspraken in een compromis de vente vereist de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid. Alle Frankrijkgangers die in La Douce France “hun HUIS” menen te vinden, lopen hier tegenaan, of het nu hun eerste of hun tweede huis is.
Het compromis de vente is de belangrijkste horde tijdens het hele koopproces. Als deze horde goed is genomen, zal al wat volgt gladjes verlopen.

Ma Deuxième Vie is er op ingericht, u hierbij alle hulp en deskundigheid aan te kunnen bieden. Voor uw gemak en juridische overeenkomst opstellen kunnen wij u juridische supermarkt van harte aanbevelen.