ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Aflossingsvormen, Maandlasten en Boetevrij Aflossen

Aflossingsvormen, Maandlasten en Boetevrij Aflossen


 

In Frankrijk is de meest gebruikelijke hypotheekvorm een annuïteitenhypotheek. Het belangrijkste kenmerk van deze hypotheekvorm is dat de maandlasten, bestaande uit een aflossingsdeel en een rentedeel, gelijk blijven zolang het rentepercentage zich niet wijzigt.

 

Er bestaan ook hypotheekvormen waarbij de duur bijvoorbeeld 25 jaar is. De eerste 15 jaar van de looptijd van de hypotheek betaalt u alleen rente (de z.g. aflossingsvrije hypotheek), vervolgens lost u in de laatste 10 jaar de hypotheek in zijn geheel af.

 

Deze hypotheek is vooral geschikt voor mensen die op termijn aanzienlijke geldbedragen verwachten uit de verkoop van een woning of uit een levensverzekering.

 

Maandlasten

 

Bij de aankoop van uw kasteel bieden sommige banken de mogelijkheid om de eerste betaaltermijn één tot drie maanden uit te stellen. Dit kan een interessante optie zijn indien er sprake is van hoge extra kosten in verband met de verhuizing naar Frankrijk, de inrichting van de woning of het realiseren van een verbouwing. Deze uitgestelde termijnen betaalt u aan het einde van de looptijd van de hypotheek in één keer terug.

 

Daarnaast heeft u, binnen de regels die Franse banken hiervoor hanteren, de mogelijkheid om tijdens de looptijd van de hypotheek uw maandlasten naar boven of naar beneden bij te stellen. Een stijging of daling van de maandlasten voor uw huis in Frankrijk kan interessant zijn wanneer uw inkomsten of uitgaven in Nederland veranderen, bijvoorbeeld bij een salarisverhoging, wanneer uw kinderen gaan studeren of in geval van vervroegd pensioen. Aanpassing van de maandlasten is wel gebonden aan bepaalde voorwaarden. Sommige banken hanteren de regel dat de daling van uw maandlasten is gemaximeerd tot 20% van de op dat moment verschuldigde maandtermijn.

 

Boetevrij aflossen

 

U verwacht binnen enkele jaren aanzienlijke geldbedragen te ontvangen uit de verkoop van uw woning in Nederland of uit de uitkering van een levensverzekering. Als u deze middelen zou willen aanwenden voor de gehele of gedeeltelijke aflossing van de hypotheek op uw huis in Frankrijk dan is er veelal de mogelijkheid om een extra aflossing te doen.

Indien er sprake is van een variabele rente dan is een extra aflossing vaak boetevrij, maar indien er sprake is van een vaste rente dan kan de bank u een boete in rekening brengen. De berekeningsmethodiek verschilt van bank tot bank. Zo zijn er banken die een vast percentage over de hoofdsom als boete bij vervroegde aflossing berekenen. Anderen hanteren een boete van zes maanden rente over de uitstaande hoofdsom. 

Weer anderen berekenen de boete volgens de zogenaamde “constante waarde methode”.

Let op! Soms is boetevrij aflossen pas mogelijk enkele jaren nadat de hypotheek is afgesloten.

 

Kortom, er zijn verschillende hypotheekvormen met verschillende voor- en nadelen. Dit biedt u de mogelijkheid om op basis van uw persoonlijke situatie en wensen, samen met uw gespecialiseerde adviseur, de ideale geldverstrekker te vinden.