ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Rente

Rente


 

Ook bij Franse banken kunt u kiezen uit verschillende rentevaste perioden, elk met hun eigen voorwaarden (wel of geen mogelijkheid tot boetevrije aflossing, wel of geen boete bij verkoop). De duur van de rentevaste periode is bepalend voor de hoogte van het rentepercentage.

 

Hoe meer zekerheid u kiest, hoe hoger het rentepercentage. Maar hoe korter de rentevaste periode, hoe lager het rentepercentage. Bij deze optie loopt u echter het risico dat, in geval van een toekomstige rentestijging, uw lasten in de (nabije) toekomst fors kan toenemen.

 

Hierbij een aantal mogelijkheden voor hypotheken bij Franse banken die de moeite waard zijn om te weten;

 

U heeft over het algemeen de keuze uit variabele rente (bijvoorbeeld voor 12 maanden), een vaste rente voor een aantal jaren (bijvoorbeeld 10 jaar), maar ook kunt u kiezen voor een vast rentepercentage voor de gehele looptijd van de hypotheek.

Het vaste rentepercentage biedt u  zekerheid voor de toekomst maar is hoger dan een variabele rente.

Met een variabele rente loopt u daarentegen het risico dat, bij een rentestijging uw maandlasten (fors) kunnen stijgen.

 

Naast deze rentevormen bestaat de mogelijkheid om te profiteren van een lage vaste variabele rente met de zekerheid dat uw maandlasten niet méér kunnen stijgen dan een vooraf afgesproken percentage. Dit werkt als volgt;

 

Uitgangspunt bij deze rentevorm is de EURIBOR-rente (Euro Interbank Offered Rate). EURIBOR is de rente waartegen 57 grote Europese banken bereid zijn leningen in euro’s aan elkaar te verstrekken. U kunt, met als basis het drie maandelijks vastgestelde EURIBOR-tarief uw maandlasten voor jaarlijks 12 maanden vastleggen. Bij een (forse) rentestijging zullen uw maandlasten echter nooit meer toenemen dan binnen een bepaalde, bij het aangaan van de lening, bandbreedte. Voor deze zekerheid betaalt een opslag op de rente. Dit wordt de “CAP-premie” genoemd.

 

Heeft u een variabele rente zonder bovenstaande zekerheid en de rente dreigt fors te gaan stijgen, dan kunt u de rente alsnog voor een langere periode vastzetten. Belangrijk is dat in de offerte de referentierente en de marge van de bank staan vermeld, zodat u kunt controleren of de aangeboden rente conform de afspraak is.

 

U ziet, we hebben hier te maken met een uitgebreide materie. Waarschijnlijk kunt u deze financiële wirwar van mogelijkheden zelf niet ontwarren.

Opnieuw is ons advies; ga in zee met een betrouwbare en integere adviseur. Hij is in staat om, op basis van expertise en ervaring het beste voor u uit de mogelijkheden te halen.