ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

ANEAS – Hulp voor Nederlanders in Frankrijk

ANEAS – Hulp voor Nederlanders in Frankrijk

 

 

ANEAS helpt al 127 jaar sociaal behoeftige en vereenzaamde Nederlanders in Frankrijk. Deze vereniging geeft raad en ondersteuning in dringende nood en helpt ouderen hun plaats in de samenleving te behouden.

 

Op 26 december 1884 werd het Nederlandse liefdadigheidsfond opgericht door Mr. J.P.P. Baron van Zuylen van Nyevelt. Hij was gevolmachtigd minister van Koning Willem III.

Op 18 mei 1885 werd besloten het “Nederlands Liefdadigheidsfonds” definitief te constitueren. Op 27 juli 1887 werd de vereniging bij Koninklijk Besluit erkend.

 

Bekend is dat de broer van Vincent van Gogh, Theo, tot de eerste donateurs behoorde. Andere prominente Nederlanders volgden zijn voorbeeld.

 

De vereniging bleek al snel een succes. Op 30 april 1889 bedroeg het aantal leden reeds 217 en de ontvangsten waren bij het afsluiten van het eerste verenigingsjaar 7.932,80 Franse Francs.

 

Ook bij de Koninklijke familie heeft ANEAS grote waardering en steun gevonden. In 1891 mocht de vereniging Koningin Emma als donatrice inschrijven. In datzelfde jaar werd in Parijs het eerste liefdadigheidsconcert gegeven. De opbrengst bedroeg 629,50 Franse francs, voor die tijd een enorm bedrag.

 

De officiële erkenning van ANEAS en haar nauwe binding met Nederland werd bevestigd toen Prins Bernhard in 1960 het beschermheerschap aanvaardde.

 

ANEAS verleent zowel immateriële als materiële hulp.

 

Naast de immateriële steun zoals een bezoek, het helpen bij administratieve problemen  etc. krijgen sommige hulpbehoevenden tevens een steuntje in de rug met behulp van financiële middelen.

 

Rekening houdende met de financieel-economische situatie, zullen het aantal steungevallen naar verwachting de komende jaren stijgen.

 

Het blijkt namelijk dat steeds meer Nederlanders die zich in Frankrijk vestigen of willen vestigen niet altijd goed voorbereid zijn.

Zij worden onder meer geconfronteerd met taalproblemen. Een ander voorbeeld is het opzetten van een gîte of chambre d’hôtes. Vaak zijn er onvoorziene kosten en blijken de inkomsten tegen te vallen. Dit kan dan weer tot een financiële noodsituatie leiden.

 

Er zijn ongeveer 20 steungevallen waaraan Aneas continue aandacht besteed. Per jaar worden er ongeveer 20 nieuwe gevallen voorgelegd.

 

Dankzij de grote inzet van de vrijwilligers gecombineerd met de financiële middelen die we mochten ontvangen van onze leden en donateurs heeft Aneas veel Nederlandse of aanverwante hulpbehoevenden door de jaren heen kunnen helpen.

 

 

 

ANEAS is op verschillende manieren te steunen;

·         Lid van ANEAS worden. Minimum contributiel € 35,-

·         Door een eenmalige donatie ;

·         Als vrijwilliger, in uw vrije tijd hulp, te verlenen aan een in nood geraakte Nederlander.

 

Ma-Deuxieme-Vie wil deze schitterende vereniging graag aanbevelen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.aneas.fr. Voor rechtstreeks contact of vragen, contact@aneas.fr