ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Fédération des Associations Néerlandais en France - FANF

Fédération des Associations Néerlandais en France - FANF

 

 

U heeft uw huis of tweede huis heeft gekocht of gehuurd in Frankrijk om u daar permanent of voor delen van het jaar te vestigen. Ooit zal zich dan ongetwijfeld een moment voordoen waarop u advies of hulp nodig heeft. Het kan ook zijn dat u behoefte heeft aan contact met landgenoten. Prettig is het dan natuurlijk wanneer dit contact gelegd kan worden bij een organisatie die van dezelfde oorsprong is.

Daarnaast is het ook goed om lid te zijn van een organisatie die niet alleen in staat is u behulpzaam te zijn, maar die ook de typisch Nederlandse tradities een beetje bewaakt en stimuleert. Wat te denken van Koninginnedag, om er maar een te noemen.

 

In 1998 werd in Montpelleir de Fédération des Associations Néerlandais en France opgericht. Deze overkoepelende vereniging gaat door het leven onder de afkorting FANF. Het is een federatieve vereniging  zonder winstoogmerk. In de zin van de Franse wetgeving heeft zij de juridische status van "Association".

 

De oprichters wilden een organisatie opzetten die de belangen van Nederlanders in Frankrijk behartigt.

Inmiddels is de FANF uitgegroeid tot een federatie van 17 Nederlandse verenigingen welke in de verschillende Franse regio's bestaan. In totaal zijn inmiddels ruim 5.000 van uw voorgangers, via de regionale verenigingen, bij de Association aangesloten.

Door het lidmaatschap profiteren zij automatisch van de praktische informatie die de federatie regelmatig aan de aangesloten verenigingen verstrekt. In de praktijk heeft de federatie zich sterk gericht op juridische en fiscale zaken, zorgverzekering en sinds kort ook op onderwijs in de Nederlandse taal.

Daarnaast geeft zij, via de aangesloten verenigingen, voorlichting over onderwerpen als nationaliteitenkwesties, paspoorten, rijbewijzen en verschillen tussen Franse en Nederlandse wet- en regelgeving.

Op dit moment heeft de federatie drie vaste werkgroepen:

  1. Fiscale en juridische aangelegenheden;
  2. Sociale zaken en gezondheid;
  3. Onderwijs in de Nederlandse taal.

Daarnaast besteedt FANF de nodige aandacht aan kunst en cultuur.

De Nederlandse Ambassade in Parijs beschouwt de federatie als een belangrijk communicatiekanaal naar de Nederlandse gemeenschap in Frankrijk. Daarnaast fungeert de FANF als een belangrijke schakel naar de Nederlandse en Franse overheden om in samenwerking met hen voorkomende problemen tijdig te signaleren en op te lossen.

 

In Normandië wordt de federatie vertegenwoordigd door een relatief kleine verenging welke zetelt in de regio Rouen. Momenteel zijn hierbij ca. 25 families aangesloten. De club organiseert vier keer per jaar bijeenkomsten variërend van een borrel en het aanhalen van contacten, via zomerfeesten tot een Sinterklaasviering.

Deze vereniging is te bereiken via:         Nicole Schippers

                                                               4bis rue de la Forêt

                                                               27690 Léry

 

Lidmaatschap van een regionale vereniging en daardoor profiteren van de kennis en de ervaring van de FANF is niet alleen de moeite van het overwegen waard, maar bijna een must. Om een goede communicatie tussen haar leden en de "buitenwereld" te verzekeren heeft de FANF een schitterende website opgezet. www.fanf.fr.

 

Het bestuur is klein en daardoor daadkrachtig. Het is samengesteld uit leden van de aangesloten verenigingen. De bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaren.

Sinds een jaar is er uitgebreid overleg opgezet met de voorzitters van de aangesloten verenigingen. Het zogenaamde voorzittersoverleg.

 

Eenmaal gevestigd in Frankrijk of wanneer u daar uw tweede huis heeft gevonden, is aansluiting bij een regionale vereniging zeker het overwegen waard.

 

Voor meer informatie, kijk op: www.fanf.fr 

 

Deel deze link op Facebook