ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Verzoek vrijstelling inhouding loonbelasting / premie volksverzekeringen

Na emigratie komt het heffingsrecht over de Nederlandse inkomsten (pensioenen / lijfrenten) vaak toe aan de Franse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst controleert aan de hand van het ingevulde verzoek of Nederland mag heffen of niet. De Nederlandse belastingdienst, vaak de Belastingdienst in Heerlen, moet zich daarbij houden aan de spelregels die zijn opgenomen in het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk.

 

Veel emigranten struikelen reeds over vraag A4: stuur een bewijs mee dat u belastingplichtig bent in uw nieuwe woonland.

Bij een emigratie naar Frankrijk, is dat lastig. Pas in de maand mei, volgend op het jaar van emigratie, kan een Franse aangifte worden ingediend. Pas in augustus / september volgt dan de Franse belastingaanslag. Dan kan er reeds meer dan 1,5 jaar verstreken zijn voordat men kan aantonen daadwerkelijk belastingplichtig is in Frankrijk.

De Franse belastingdienst kan in beginsel niet eerder aangeven dat er een belastingplicht is. Eerst dient de aangifte ingediend te worden. Ook de burgemeester, of wie dan ook, kan een dergelijke verklaring officieel niet afgeven voordat de aangifte is ingediend.

 

Ik raad mensen aan om bij deze vraag het volgende aan te geven: door ondertekening van dit verzoek verklaar ik vanaf emigratiedatum belastingplichtig te zijn in Frankrijk. Doordat ik pas volgend jaar aangifte moet doen over het huidige belastingjaar, kan de Franse belastingdienst nog geen verklaring afgeven.

Een dergelijke verklaring wordt in 95% van de gevallen direct geaccepteerd. In de andere 5% van de gevallen moet er nog een aanvullend telefoontje gepleegd worden.

 

Vervolgens is de vraag over welke inkomsten Nederland wel / niet mag heffen. Bij een pensioen dat is opgebouwd in een publiekrechtelijke dienstbetrekking, ligt de heffingsbevoegdheid in Nederland. Bij een privaatrechtelijke dienstbetrekking mag Frankrijk heffen. Indien de pensioenuitkeerder het ABP betreft, kan er sprake geweest zijn van een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Zo is het pensioen van een leraar in het openbaar onderwijs belast in Nederland en is het pensioen van een leraar in het bijzonder onderwijs belast in Frankrijk. Soms dient het pensioen ook gesplitst worden, bijvoorbeeld bij geprivatiseerde bedrijven.

 

In de meeste gevallen is de belastingheffing over lijfrente inkomsten toegewezen aan Frankrijk (uitgaande van een Franse woonplaats). Dit is anders als het kapitaal ooit is ontstaan door een ontvangen gouden handdruk / ontslagvergoeding. Dergelijke vergoedingen worden (over het algemeen) betaald in verband met te missen salarisinkomsten in de toekomst. De uitkeringen die later volgen, volgen in het belastingverdrag het regime van ¨salarisinkomsten¨: belast in het land waar er is gewerkt.

 

Indien een gedeelte van het inkomen in Nederland is belast (bijvoorbeeld het ABP pensioen van de leraar in het openbaar onderwijs) en een ander gedeelte in Frankrijk (bijvoorbeeld het AOW), is dat ook gunstig. In Nederland is de eerste circa € 19.000 slechts belast tegen 5,85%. In Frankrijk is er alleen belasting verschuldigd over de AOW (wel dient in Frankrijk ook het ABP inkomen opgegeven te worden ter bepaling van het daadwerkelijke tarief dat op de AOW losgelaten dient te worden). Per saldo is er vaak een lagere totale heffing dan bij de heffing in één land. 

 

 

Auteur: Rob van Schijndel - Fiscalist