ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Berekenend emigreren?

U wordt geacht inwoner te zijn van de Staat waar u een duurzaam tehuis tot uw beschikking heeft. Indien u in meerdere Staten een duurzaam tehuis tot uw beschikking hebt, wordt u geacht inwoner te zijn van de Staat waarmede uw persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn. Aldus de wet!

 

Bij veel mensen is het direct duidelijk waar zij woonachtig zijn. Denk aan de Nederlandse belastingadviseur die dagelijks zijn kinderen naar de Franse school brengt. Een Franse woonplaats.

 

Maar bij een grote groep is die fiscale woonplaats een stuk lastiger te bepalen. Waar is het echtpaar woonachtig dat reeds met pensioen is en zowel in Nederland als in Frankrijk over een leuke woning beschikt en ook van beide woningen regelmatig gebruik maakt? Volgens de wet zijn zij inwoner van de Staat waar zij gewoonlijk verblijven. Tja, blijft nog steeds moeilijk. Vrijwel niet te controleren door de belastingdiensten, omdat het met name een persoonlijk gevoel is waar het hoofdverblijf is. De fiscale woonplaats wordt dus zeker niet alleen door het aantal dagen bepaald (meer of minder dan de helft van het jaar), wat vaak wordt gedacht.

 

Bij de hierboven omschreven groep raad ik een tweetal berekeningen aan:

-          Wat zijn de totale kosten van een Nederlandse woonplaats?

-          Wat zijn de totale kosten van een Franse woonplaats?

 

Voorbeeld:

-          De heer en mevrouw van Gogh, beide 62 jaar

-          Prepensioen Philips man € 40.000 bruto per jaar

-          Lijfrente man € 10.000 bruto per jaar

-          Prepensioen ABP mevrouw € 15.000 bruto per jaar

-          WOZ waarde Nederlandse woning € 250.000, vrij van hypotheek

-          Waarde Franse woning € 200.000

-          Spaartegoed € 150.000, € 3.000 jaarlijkse rente

-          Verblijven van begin mei tot eind oktober meestal in Frankrijk en van november tot eind april meestal in Nederland. Ze weten zelf niet waar hun hoofdverblijf is. Het testament ligt in Frankrijk, de meeste vrienden en kennissen wonen in Frankrijk, de familie woont in Nederland, bankrekeningen en verzekeringen in beide landen, etc.

 

Nederlandse woonplaats:

In Nederland is er in totaal € 21.495 aan inkomstenbelasting verschuldigd (inclusief premies volksverzekeringen). Daarnaast is er een inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet verschuldigd. Het totaal van deze inkomensafhankelijke premie bedraagt € 3.672. Tot slot is er ook nog de maandelijkse nominale premie verschuldigd van in totaal € 2.400 per jaar.

 

De totale kosten bij een Nederlandse woonplaats bedragen derhalve € 27.567.

 

Franse woonplaats:

Indien zij ¨kiezen¨ voor een Franse woonplaats, zijn ze in Nederland bijdrageplichtig voor de zorgpremies. Waar er veel wordt geklaagd over het College voor Zorgverzekeringen, is dat in veel gevallen niet terecht. Over het algemeen werkt het stelsel correct.

De heer en mevrouw van Gogh betalen in totaal € 7.884 aan het CvZ. Dat lijkt heel veel, maar bij een Nederlandse woonplaats zijn de sociale premies een stuk hoger. Maar dan ook gedeeltelijk verwerkt in de inkomstenbelasting, waardoor het minder goed zichtbaar is.

Mevrouw betaalt € 878 inkomstenbelasting in Nederland over haar ABP pensioen. Tevens betalen de heer en mevrouw van Gogh jaarlijks € 3.000 box 3 belasting over de Nederlandse woning.

De totale Nederlandse kosten bij een Franse woonplaats zijn derhalve al € 11.762.

 

De Franse inkomstenbelasting bedraagt in totaal (inclusief CSG/CRDS) € 4.694.

 

De totale kosten bij een Franse woonplaats bedragen derhalve € 16.456.

 

Conclusie voor de heer en mevrouw van Gogh: een Franse woonplaats is jaarlijks € 11.111 voordeliger dan een Nederlandse woonplaats.

 

De bovenstaande conclusie is iets te kort door de bocht. Zo zal er geen volledige AOW worden opgebouwd (ieder Franse jaar tot de AOW leeftijd wordt er 2% gekort op de jaarlijkse AOW).

Daarentegen kan de auto op Frans kenteken worden gezet, waardoor er geen wegenbelasting meer is verschuldigd. In sommige gevallen kan een gedeelte van de BPM terug worden gevraagd. Bij verkoop van de Franse woning is er geen plus value belasting verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde. Etc.!

 

Ik raad u niet aan om op basis van dit voorbeeld te emigreren, aangezien per geval berekend dient te worden wat de exacte gevolgen zijn. AOW-leeftijd of niet, aftrekbare hypotheekrente, waarde Nederlandse woning, actieve belegger, lijfrenten, Franse verhuurinkomsten, Nederlandse wettelijk pensioen of niet, etc.

 

Auteur: Rob van Schijndel - Fiscalist