ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

U en de fiscus

U en de fiscus

 

Los van de vraag of u zich voorgoed gaat vestigen in Frankrijk, dan wel een tweede huis koopt om daar veel tijd door te brengen, u krijgt te maken met de fiscus.

 

Laten we uitgaan van het eerste geval. U hebt een huis gekocht en vertrekt met een volle verhuiswagen naar uw nieuwe eigendom. U emigreert. Het is mogelijk dat u dan nog steeds belastingplichtig bent in Nederland. Dan noemt men u een buitenlands belastingplichtige.

 

De belastingdienst kan belasting heffen als u, ondanks dat u in Frankrijk woont en leeft, inkomsten uit Nederland geniet. Bijvoorbeeld:

·         U heeft nog steeds inkomsten uit een dienstbetrekking in Nederland;

·         U ontvangt vanuit Nederland een pensioen of uw AOW uitkering;

·         Er zijn inkomsten uit onroerende bezittingen in Nederland.

Op grond van nationale regelingen mag de Nederlandse staat hier belasting op heffen.

Door toepassing van internationale belastingverdragen kan dat heffingsrecht worden beperkt.

 

Natuurlijk zijn uw persoonlijke omstandigheden van belang voor de gevolgen die het emigreren op u heeft. Gaat u alleen of met uw gezin emigreren? Wilt u, of wordt u belastingplichtige in Frankrijk?

 

U heeft een keuzerecht in het jaar waarin u emigreert. Dat is van groot belang. Het keuzerecht is een speciale regeling voor mensen die niet het hele jaar in het Nederland verblijven en voor mensen die het gehele jaar in het buitenland wonen, ( buitenlands belastingplichtigen).

Het wel of niet gebruik maken van deze regeling heeft gevolgen voor de belastingheffing.

In theorie klinkt dit prachtig, maar wat betekent het?

 

U bent naar Duitsland of België geëmigreerd, woont net over de grens maar u werkt nog steeds in Nederland en u reist dagelijks van uw nieuwe woonplaats naar Nederland.

Op grond van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en dat buurland, heeft Nederland het recht om belasting te heffen over het loon dat u van uw werkgever ontvangt. U bent buitenlands belastingplichtige.

 

Als u gaat verhuizen naar Frankrijk, moet worden vastgesteld waar uw fiscale woonplaats is. Dat wil zeggen; waar speelt het maatschappelijke en sociale leven van de belastingplichtige zich af. Een groot misverstand is, dat je bij het invullen van de belastingaangifte zelf kunt kiezen waar de fiscale woonplaats is. De belastingdienst helpt je niet echt. Op haar website spreekt ze nadrukkelijk over keuzerecht. Maar dat is niet altijd het geval.

 

Formeel is het zo dat mensen die in Frankrijk wonen maar vanuit Nederland hun inkomsten genieten, belastingplichtig zijn in Nederland. Dat buitenlands belastingplichtig zijn gaat zeker op voor het eerder aangehaalde voorbeeld.

In het geval van emigreren naar Frankrijk bent u geen belasting verschuldigd aan Nederland. Er bestaat een verdrag tussen Nederland en Frankrijk waarbij de belastingheffing over het belangrijkste deel van het inkomen wordt toegewezen aan het woonland, Frankrijk dus. U hoeft dus geen aangifte te doen in Nederland.

 

Nogmaals, in theorie kunt u gebruik maken van het keuze recht. Maar in de praktijk is het nagenoeg onmogelijk om aan te tonen dat je Nederlands belastingplichtige bent en toch je hoofdverblijf in Frankrijk hebt en al uw maatschappelijke en sociale activiteiten in dat land gecentreerd zijn. Formeel kan dat niet.

 

Dan zit er nog een klein addertje onder het gras. Als u in Frankrijk woont en pensioen heeft opgebouwd bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, (ABP), blijft u belastingplichtig in Nederland.

Heeft u echter bij het ABP pensioen opgebouwd, maar niet voor de overheid gewerkt, dan kunt u belastingplichtig worden in Frankrijk. Dat kan voordelig zijn in verband met het in Frankrijk gehanteerde gepensioneerden vriendelijke tarief.

 

Hoe dan ook, u bent in Frankrijk belastingplichtig als u:

·         Uw huishouden in Frankrijk voert als plaats waar u permanent verblijft;

·         U in Frankrijk uw beroep uitoefent. Dat kan in loondienst zijn, maar ook als free-lancer of als eigenaar van een eigen bedrijf;

·         Het centrum van uw economische, sociale en maatschappelijke belangen in Frankrijk ligt.

 

U dient zich als Frans belastingplichtige aan te melden vóór 31 mei van het jaar dat volgt op het jaar van uw definitieve vestiging.

 

U kunt proberen creatief te zijn en allerlei constructies te bedenken waarbij het lijkt dat u leeft in Frankrijk, maar toch belastingplichtig bent in Nederland. Deze constructies worden tegenwoordig scherp in de gaten gehouden en steeds minder aanvaard.

 

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen

Nederland en Frankrijk?

 

·         Frankrijk mag belasting heffen over de inkomsten uit onroerend goed, ook al bent u belastingplichtig in Nederland;

 

·         Salarissen worden belast in het land waar u werkt;

·         Als u in Frankrijk werkt betaalt u geen loonheffing;

·         Arbeidskosten zijn aftrekbaar. Het gehanteerde algemeen forfait is 10% met een maximum van € 13.500,- dan wel de werkelijke kosten.

·         Als u vanuit Nederland pensioen ontvangt kunt u eventuele kosten aftrekken. Hiervoor geldt een forfait van 10% met een maximum van € 3.491,-

·         Voor de sociale belasting mag de in Nederland verplichte Zvw worden afgetrokken, maar dat moet u aan kunnen tonen door middel van uw jaaropgave;

·         Als u in Frankrijk inkomstenbelasting betaalt, moet u uw wereldwijde inkomsten opgeven. Dus ook de eventuele inkomsten uit onroerend goed in Nederland. Deze inkomsten worden in Frankrijk niet belast, maar zijn bepalend voor de hoogte van uw tarief; hoewel deze inkomsten in Frankrijk niet mede worden belast, zijn ze wel bepalend voor de tariefgroep waarin u gaat vallen.

·         Als u een pensioen ontvangt vanuit het ABP, waarover in Nederland belasting wordt geheven, dient u daarvan ook aangifte te doen in Frankrijk. Voor de inkomstenbelasting wordt dit pensioen niet meegeteld. De vrijgestelde bedragen worden meegeteld ter bepaling van uw tarief.

 

Om helemaal duidelijk te hebben betreffende waar en hoe u belasting gaat betalen, kan het geen kwaad om voor uw definitieve vertrek een afspraak te maken bij de Nederlandse belastingdienst en u daar goed te laten informeren. Ook heeft de belastingdienst duidelijke folders die u verder op weg kunnen helpen.