ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Franse verkeersboetes.

Franse verkeersboetes.

Vanaf dit jaar kan het Franse ministerie van Verkeer gebruik maken van het Nederlandse kentekenregister. Dat houdt in dat je als (gefotografeerd) verkeersovertreder makkelijk kunt worden opgespoord.

En Frankrijk is snel bij het uitdelen van verkeersboetes. hier krijg je al een bekeuring bij een snelheidsoverschrijding vanaf 1 km/u. Dit is echter na correctie. De correctie is 5 km/u bij een maximum snelheid tot 100 km/u en 5% van de gemeten snelheid bij een maximum snelheid boven 100 km/u.

Bij een snelheidsovertreding van 1 tot 20 km/u binnen de bebouwde kom is de boete € 135. Als u binnen 14 dagen betaalt wordt dit bedrag verlaagd naar € 90. Betaalt u niet binnen 45 dagen dan wordt de boete verhoogd naar € 375.

Bij een snelheidsovertreding van 1 tot 20 km/u buiten de bebouwde kom is de boete € 68. Als u binnen 14 dagen betaalt wordt dit bedrag verlaagd naar € 45. Betaalt u niet binnen 45 dagen dan wordt de boete verhoogd naar € 180.

Als u niet betaalt kunt u in Nederland door het CJIB gedwongen worden de boete te betalen.

Natuurlijk kun je ook in Frankrijk tegen een opgelegde boete bezwaar aantekenen. Maar dit is alleen zinnig als u daarvoor een gegronde en aanwijsbare reden heeft.

De Franse overheid heeft een duidelijke en betrouwbare website in het Nederlands waar u alle informatie kunt vinden over uw boete. U vindt hier onder andere een vertaling van de boete, informatie over de betaling en de bezwaarprocedure. Zie hiervoor:www.antai.fr

Toch blijft ons advies, doe rustig aan.