ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

3 september – La foire Sainte-Croix in Lessay

3 september – La foire Sainte-Croix in Lessay

Het ontstaan van de jaarbeurs in Lessay is niet helemaal met zekerheid vast te stellen. Waarschijnlijk vond de eerste markt plaats in de elfde eeuw. Er zijn aantekeningen terug gevonden in het handvest van de abdij van Lessay.

Het is zeer waarschijnlijk dat de markt werd georganiseerd door de Benedictijner monniken gelijktijdig met het vroegste stadium van de bouw van de abdij. De monniken wilden de inwoners van Exaquium – de oude naam van Lessay – meer betrekken bij de abdij en tevens de handel bevorderen. De eerste aantekeningen over deze jaarmarkt, die toen al de naam “La foire Sainte-Croix” kreeg dateren uit 1056.

Bij het ontstaan van de beurs lag de verantwoordelijk voor een goed verloop bij de geestelijken. Maar zij werd waargenomen door mensen die voldeden aan de “goede maat” die de plaatsen verdeelden en vergunningen verleenden, het zogenaamde “recht om te staan.”

De beurs speelde zich af op één dag. De beurs van Lessay kende tal van ups en dows maar werd pas echt belangrijk en bekend in de 15de eeuw.

In de 17de eeuw was het aanbod van handelaren, intussen van ver uit de buurt, zo groot geworden dat en naar uitbreiding moest worden gezocht. In 1671, bij een edict van koning Lodewijk XIV mocht de beurs worden uitgebreid tot drie dagen.

Tijdens de revolutie bleef La foire Sainte-Croix bestaan. De inrichting werd in handen gelegd van het gemeentebestuur van Lessay.

In 1800 zag de burgemeester van Lessay dat het aantal deelnemers de beschikbare ruimte overtrof. Om die reden voerde hij een inschrijvingsbeleid in. Deelnemers dienden zich voortaan schriftelijk aan te melden voor een standplaats en de kosten vóór de inrichting contant te voldoen. Wie eerst komt, eerst maalt.

Vanaf die tijd lag de nadruk op het verkopen van vee. In 1800 veranderden meer dan 30.000 paarden van eigenaar. Legerofficieren vanuit heel Frankrijk kwamen naar de beurs om zich goede paarden aan te schaffen.

Later veranderde het beeld van de beurs. Het paard werd geleidelijk vervangen door de tractor. Smeden verdwenen en landbouwgereedschappen werden mechanisch. Maar de koeien, schapen, kippen en konijnen bleven te koop. Ook het paard is niet van het toneel verdwenen.

Tijdens de twee Wereldoorlogen is de beurs gewoon doorgegaan. Ze is niet meer weg te denken uit het agrarisch leven van Frankrijk. Le foir Sainte-Croix is steeds verder uitgebreid en ontwikkeld en heeft bijna haar mogelijke potentieel bereikt.

Het is dan ook meer dan een landbouwbeurs geworden. Afgelopen jaar bezochten meer dan 300.000 mensen het evenement. Naast landbouwbeurs, elk eerste weekend van september, is het een feest van eten en drinken en een van de grootste kermissen van Frankrijk.