ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

28 augustus – Arcisse de Caumont.

28 augustus – Arcisse de Caumont.

Arcisse de Caumont werd geboren op 28 augustus 1801 in Bayeux. Al snel liet hij blijken over een heldere geest te beschikken. Hij volgde privé lessen bij verschillende geleerden. Een daarvan was Charles de Gerville, de uitvinder van het woord “Roman”.

In 1810 werd Caumont ingeschreven aan het college van Falaise, waar de abt Hervieu de leiding had. Deze gaf hem de opdracht een studie te maken van de handhaving van de fysieke inrichting van Frankrijk, een studie waar Caumont, die een natuurlijke neiging had voor wetenschappelijke studies, enthousiast aan begon.

Op zijn 15de gaf hij al les aan zijn medestudenten.

In 1817 ging hij naar het college van Bayeux waar hij slaagde voor zijn baccalaureaat, de eerste trap op weg naar zijn promotie. Hem werd verzocht het schoolreglement te herschrijven en meer aan te passen aan de eisen van die tijd.

Terwijl hij rechten studeerde volgde hij ook colleges aan de faculteiten Letteren en Natuurwetenschappen. Vooral de Romeinse geschiedenis mocht zich in zijn belangstelling verheugen. In 1824 schreef hij een essay over de religieuze architectuur in de middeleeuwen en in Caen gaf hij de voorzet tot het opzetten van een cursus monumentale archeologie, die uiteindelijk werd gepubliceerd onder de titel: “De geschiedenis van de religieuze, burgerlijke en militaire architectuur.” Dit was de voorbode voor wat zijn levenswerk zou worden.

Caumont was de oprichter van la Société des antiques de Normandie en van la Société linnéenne de Normand in 1824. Tien jaar later stichtte hij la Société Française d’Archélogie en la Société pour la conservation des monuments.

Toch was hij niet tevreden. Hij stimuleerde leden van de verschillende organisaties met elkaar in contact te treden, ideeën uit  te wisselen en wetenschappelijk onderzoek te doen. Hierdoor wilde hij nieuwgierigheid opwekken, creativiteit ontwikkelen en door gezonde concurrentie een zo breed mogelijk scala van onderwerpen belichten en individuele waarnemingen delen.

In zijn zesdelige werk “De encyclopedie van de Middeleeuwen” was hij de eerste die de bouwkunst rationeel verdeelde in verschillende chronologische fasen. Hij liet zich leiden door vooraanstaande taalkundigen om het wetenschappelijke achter zich te laten en zijn werk in “normaal” leesbaar Frans om te zetten.

Zijn werk werd steeds gewilder en hij werd benoemd tot lid van de Académie des Inscriptions et Belles Lettres.

Hij was de aanleiding tot een intellectuele beweging die zich verspreidde over heel Frankrijk en de oprichting tot gevolg had van een groot aantal wetenschappelijke en literaire genootschappen, die nog bestaan, met eigen archieven en bibliotheken en sommige zelfs een eigen Museum.

Arcisse de Caumont schreef tijdens zijn leven meer dan dertig boeken over archeologie en architectuur en heeft meer dan tweehonderd wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Hij mag met recht de grondlegger van de bouwkundige historie worden genoemd.

Zuinig was Caumont niet. Hij schonk zijn geboorteplaats een botanische tuin en zorgde er voor dat hier ook een goed functionerende basisschool werd opgericht.

Hij stierf op 16 april 1873 in Saint-Jean Vaucelles, een voorstadje van Caen, waar hij ook begraven ligt.