ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

22 augustus – Roger Martin du Gard.

22 augustus – Roger Martin du Gard.

Martin du Gard was een kind uit een rijke familie. Hij werd geboren op 23 maart 1881 in Neuily-sur-Seine, een welgestelde voorstad van Parijs.

Vanwege zijn achtergrond kon hij het zich permitteren niet te werken, maar zijn leven te wijden aan de literatuur. Hij doorliep de opleidingen tot archivaris en paleograaf aan de Ėcole des Chartres in Parijs. Voor een belangrijk deel dankte hij hieraan zijn wetenschappelijke precisie en documentatie. Maar ook zijn belangstelling voor geschiedenis.

Op zijn 17de ontdekte hij Tolstojs Oorlog en Vrede. Tolstoj zou zijn grote voorbeeld worden. Hij werd geleid door diens inzichten in de verborgen kanten van de menselijke natuur.

De personages in de romans van du Gard zijn verweven met de politieke feiten en de geschiedenis van hun tijd. Daarbij ging het hem meer om de inhoud dan de vorm. Zijn doel als schrijver was de verbeelding tot een zodanige werkelijkheid te maken dat de lezer zich liet meeslepen door die werkelijkheid.

Voor het eerst vestigde hij de aandacht op zich door de uitgave van “Jean Barois”. Hierin beschrijft hij de ontwikkeling van een intellectuele jongeman die wordt heen en weer geslingerd tussen zijn ervaringen in zijn katholieke jeugd en het wetenschappelijk materialisme van zijn volwassenheid. In dit boek komt ook de invloed van de Dreyfus affaire op de Franse intellectuelen aan bod.

De grootste bekendheid ontleende du Gard aan de achtdelige romancyclus “Les Thibault” waaraan hij van 1922 tot 1940 werkte. De serie beschrijft de sociale en morele ontwikkeling van de familie Thibault, een typische familie uit de Franse bourgeoisie, vanaf het eind van de 19de eeuw tot in de Eerste Wereldoorlog.

In 1937 ontving hij voor dit werk de Nobelprijs voor Literatuur.

Andere bekende werken van du Gard zijn: Vieille France uit 1933 waarin hij bijtende schetsen het Franse plattelandsleven weergeeft. Dit boek is in het Nederlands vertaalt onder de titel Het oude Frankrijk.

Un Taciturne is een sober drama over verdrongen homoseksualiteit. In 1941 begon hij te werken aan, wat hij zelf beschouwde als zijn meesterwerk: Le Journal du Colonel Maumort.

Hij behoorde samen met Maurice Proust, Paul Valéry, André Gide en Paul Claudel tot de vaste staf van het toonaangevende literaire tijdschrift Nouvelle Revue Francaise.

Roger Martin du Gard stierf op 23 augustus 1958 op 77-jarige leeftijd in Sérigny bij Bellême in Orne waar hij alle zomers doorbracht op zijn landgoed La Tertre.

Een bescheiden man die koos voor een leven buiten de schijnwerpers.