ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

19 augustus – de mislukte raid op Dieppe.

19 augustus – de mislukte raid op Dieppe.

De raid op Dieppe tijdens de Tweede Wereldoorlog, in militaire kringen bekend als Operation Jubilee, werd uitgevoerd op 19 augustus 1942.

De landing werd uitgevoerd door meer dan 6.000, voornamelijk Canadese, infanteristen. Zij werden daarbij ondersteund door de Britse Marine en de RAF en de RCAF.

Het doel van de operatie was een belangrijke haven in Frankrijk te veroveren en gedurende een bepaalde periode bezet te houden. Hieruit moest informatie worden ingewonnen, men wilde zien hoe de Duitsers zouden reageren en men wilde de Luftwaffe in een grote slag betrekken.

Het uit te voeren plan leek een voorontwerp te zijn voor de latere Operatie Overlord. Hoewel, er werden geen parachutisten ingezet. De landingsstranden hadden codenamen gekregen, blauw, rood, wit en groen. Eerst moesten commando’s op de flanken worden ingezet om geschut uit te schakelen, daarna zouden op de stranden de eigenlijke landingen worden uitgevoerd.

De hoofdlandingen werden uitgevoerd op het centrale deel, de stranden rood en wit. Deze kwamen uit op de boulevard van Dieppe. Het grootste deel van de 2de Canadian Infantry Division kwam hier aan land met tanks en voertuigen. Waar het opperbevel geen rekening mee had gehouden was, dat de Duitsers door hun veel hoger gelegen stellingen een veel voordeliger positie in namen ten opzichte van de Canadezen.

Achteraf bleek dat de soldaten veel te slecht waren voorbereid. Het werd een hopeloze strijd. Het werd later dan ook gekwalificeerd als een tactisch drama. Geen van de voorgenomen doelen werd bereikt. De troepen kwamen niet verder dan het strand.

Van de totaal gelande 6.068 mannen werden er 4.348 gedood, gewond of gevangen genomen. De

RAF en de RCAF verloren maar liefst 119 toestellen terwijl bij de Navy 555 slachtoffers werden geteld.

Duitsland verloor “slechts” 300 man van haar regiment van 1.500 man.

Het enige nut dat de operatie Jubilee uiteindelijk heeft gehad was, dat de Duitsers er van werden overtuigd dat er een andere aanval zou komen tussen Dieppe en Calais. Om die reden werden belangrijke afweer- en versterkingswerken in deze streek samengetrokken en bleef de kust van Calvados redelijk onbeschermd.

De mislukte Landing op Dieppe werd gezien als een echte catastrofe, maar was bijzonder leerzaam bij de voorbereidingen van Operatie Overlord.