ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

7 augustus – De profeet van Tilly

7 augustus – De profeet van Tilly

Op 7 augustus 1807 werd in Bayeux Pierre-Michel-Eugène Vintras geboren. Hij was een onwettig kind van ene Maria die hem trachtte op te voeden tot aan zijn tiende jaar. Onhandelbaar als hij was gaf zij hem af bij het Algemeen Weeshuis van Bayeux.

Pierre-Michel was een recalcitrant mannetje en trok zich niets aan van de heersende discipline in het weeshuis. Na een paar jaar vluchtte hij daaruit weg en ging zijn eigen leven leiden.

Na zijn vertrek uit Bayeux werkte hij een aantal maanden als kleermakersgezel in Trévières. Hier trouwde hij met de dienstbode en wasvrouw Vimard en begon een eigen bedrijf als marskramer.

De zaak wilde echter niet lopen. De schulden stapelden zich op en hij werd failliet verklaard. Zijn meubelen en bestaansmiddelen werden in beslag genomen en ter verkoop aangeboden. Listig als Vintras was, bedacht hij een constructie om zijn eigen spullen, via een omweg, tegen een laag prijsje terug te kopen. Hij werd betrapt en daarvoor beloond met 15 dagen gevangenisstraf.

Na zijn vrijlating opende hij een café in Bayeux waarbij hij zich liet assisteren door meisje dat het niet al te nauw nam met de zeden. Opnieuw bleek hij niet in staat aan zijn verplichtingen te voldoen en op tijd ontsnapte hij, door de vlucht te nemen, aan een tweede faillissement.

Hij vestigde zich in Parijs waar hij een spoor van oplichting achter liet tot groot verdriet van velen, waarop hij maar weer terugkeerde naar Bayeux.

Daar maakte Vintras kennis met notaris Geoffroy die een aantal van zijn cliënten zwaar had opgelicht.

Hij had net twee maanden gevangenisstraf achter zich wegens misbruik van vertrouwen.

Zij begonnen samen te werken als partners in crime, maar verdienden te weinig om twee families te kunnen onderhouden. Dat zou veranderen toen ze besloten de papierfabriek van Dr.Leigeard in Tilly-sur-Seulles over te nemen. Vintras werd aangesteld als bedrijfsleider van het bedrijf voor een bedrag van 600 franc per jaar.. Maar de molen had zwaar achterstallig onderhoud, moest worden opgeknapt en daarvoor was geen geld. De verwachte productie bleef ver beneden de begroting.

Vintras besloot het over een andere boeg te gooien. In november 1839 beweerde hij, in de kerk van Tilly, te zijn bezocht door de heilige Josef. Die beval hem goed kennis te nemen van de mededelingen die hij hem zou overbrengen.

De papiermolen in Tilly werd een soort workshop waar Vintras zich te buiten ging aan profetieën en zogenoemde wonderen. Geoffroy op zijn beurt beweerde dat hij, via Vintras was bezocht door de aartsengel Michael in de vorm van een oude, bedelende man die hij naar Vintras leidde.

Meer en meer verschijningen claimde Vintras. In Tilly, maar ook in de Sint Pieterskerk in Caen. Hij zou daar contact hebben gehad met de maagd Maria, de aartsengel Michael en zelfs persoonlijk met Jezus.

Via slinkse wegen konden Vintras en Geoffroy het kasteel van de Baron van Razac in de buurt van Saint-Sylvain huren. Hier vestigden zij hun eigen hoofdkwartier. Verschillende beruchte Franse priesters sloten zich bij Vintras aan. Hij veranderde zijn naam in  Pierre-Michel Elias en beweerde de reïncarnatie van deze profeet te zijn.

Naar later bleek waren zijn “onthullingen” en “ontmoetingen met de heilige Josef” aan elkaar geplakte stukjes van kerkelijke schrijvers, waarvan Massillon de belangrijkste was.

De leer van Vintras beweerde dat God aanvankelijk alleen heerste over de wereld. Daarna kwam de zoon van God die de oorsprong was van het christendom. Zijn leer werd later aangevuld door de Heilige Geest die beweerde dat de vrijheid van de kinderen van God was aangebroken.

In het teken van de verlichting beweerde Vintras dat begeerte niet goed of slecht was. Ze waren onbelangrijk en daarom geen misdaad.

De sekte die hij oprichtte kreeg de naam “Werken van Barmhartigheid”. Ze werd georganiseerd in zeven centra, die nauw contact met elkaar hielden. Elk centrum werd geleid door zeven belangrijke leden. Ze werden opgericht in Parijs, Rouen, Le Mans, Angers, Tours, Cahors en Albi. Er werden boekjes gedrukt en pamfletten uitgegeven. In 1842 zag zelfs een eigen tijdschrift het licht.

In 1841 beweerde Vintras bij diverse ceremonies bebloede ouwels te hebben ontvangen. Dat ging de Franse regering te ver. Vintras werd gearresteerd en kreeg zes jaar gevangenisstraf wegens oplichting en fraude. In 1848, na zijn vrijlating, hervatte de “profeet” zijn predikingen.  Maar nu greep de regering van het tweede keizerrijk in. Hij werd verbannen.

In 1862 keerde hij terug naar Frankrijk. Van zijn goed draaiende propaganda machine was weinig meer over. Hij stierf berooid in Lyon op 7 december 1875.

Hij was het voorbeeld voor veel Europese en Amerikaanse die nu, via TV uitzendingen schatrijk worden en de aan na de ander door de mand vallen.

God straft onmiddellijk.