ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

29 juli – beleg van Rouen.

29 juli – beleg van Rouen.

Henry V, de koning van Engeland had zich in de 15de eeuw heilig voorgenomen Frankrijk te veroveren tijdens de honderdjarige oorlog die toen woedde. Maar dat leek aanvankelijk op een mislukking uit te lopen.

Op 13 augustus 1415 landde hij met een leger van 8.000 boogschutters en 2.000 cavalerie bij Harfleur in het noorden van Normandië. Het beleg en de strijd om deze stad kostte hem bijna een derde deel van zijn leger.

Henry trok zich op 7 oktober terug in de richting van Calais, dat hij zo snel mogelijk via de kust wilde bereiken. Zijn zoektocht naar een veilige oversteekplaats over de Somme, de Canche of de Ternoise bracht hem op de hoogvlakte van Azincourt. Hier stuitte hij op het Franse leger onder aanvoering van maarschalk d’Albret dat maar liefst 20.000 man sterk was. Het Engelse leger was hongerig en werd geteisterd door dysenterie. Het leek een hopeloze exercitie te worden voor Henry V.

Op 25 oktober 1415 vielen de Fransen aan maar wat niemand verwachtte, de Engelsen versloegen de Fransen. De zwaar geharnaste Franse cavalerie gleed voortdurend weg op de modderige bodem en werd gedecimeerd door de stormen van pijlen die op hen neerdaalde. Na de slag bij Azincourt lag Frankrijk open voor Henry V.

Hij ondernam stappen om heel Normandië te onderwerpen. Evreux, Louviers, Pony-de-l’Arche, de ene stad na de andere werd ingenomen. Caen weerstond de belegeringen nog het langste en hield 17 dagen stand.

Op 29 juli 1418 begon de strijd om Rouen. Bij de aanvang van het strijd om de stad telde Rouen een bevolking van 70.000 mensen. Het was een van de meest vooraanstaande steden van Frankrijk. Voor de Engelsen was de inname van Rouen van levensbelang om hun plannen tijdens de honderdjarige oorlog uit te kunnen voeren.

Henry hoopte ook met Rouen snel af te kunnen rekenen, vooral omdat de Franse koning Karel VI niet ingreep.

Rouen was in 1415 al begonnen met de stad te versterken en was inmiddels de best te verdedigde stad die de Engelsen tot dusver waren tegen gekomen. Er waren grote muren gebouwd voorzien van torens en er waren kanonnen geplaatst. De stad stond onder militair bevel van Guy Lebouteiller. Duizenden kruisboogschutters werden aangevoerd door Alain Blanchard.

Door een gebrek aan mankracht aan Engelse zijde liepen de eerste stormlopen op niets uit. Daarop besloot Henry V de stad te omsingelen en uit te hongeren. Vier en een halve maand bleven de bewoners van Rouen in leven door het eten van katten, honden, paarden en zelfs muizen. De straten waren gevuld met uitgehongerde en stervende mensen.

Uit de stad werden 12.000 vrouwen, kinderen en ouderen naar buiten gestuurd om eten te vinden en in leven te blijven. Henry toonde echter geen enkele vorm van medelijden. Hij joeg de mensen de gracht, die om de muren van de stad liep, in en verplichtte hen daar hun onderkomen te vinden. Velen vonden hier een akelige natte en koude dood.

Uiteindelijk vond Henry, door protesten van zijn eigen mensen, zijn hart terug. Op de 1ste Kerstdag van 1418 liet hij twee priesters voedsel uitdelen aan de mensen in de gracht. Maar dat was slechts voor één dag. Op 26 december werden de mensen opnieuw de gracht ingejaagd om daar op hun onvermijdelijke dood te wachten.

Ondanks enkele moedige uitvallen van de Fransen bleef de situatie onveranderd tot 20 januari 1419, de datum waarop de Fransen besloten zich over te geven.

Alain Blanchard werd gevangen genomen en ter plekke geëxecuteerd.

Na de val van de stad waren de bewoners van Rouen te ziek om zich nog langer te verzetten. Ze waren verbitterd en teleurgesteld in de hertog van Bourgondië en koning Karel VI die hen niet hadden gesteund in hun strijd. Velen zwoeren trouw aan de Engelse koning.

Vanaf dat moment kon Henry in een snel tempo heel Normandië innemen. Helemaal? Nee, alleen de Mont Saint-Michel doorstond de belegeringen gedurende 21 jaar.