ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

19 juni – zeeslag bij Cherbourg.

19 juni – zeeslag bij Cherbourg.

Wie denkt dat de Amerikaanse burgeroorlog zich afspeelde in het noorden van Amerika, vergist zich.

Op 19 juni 1864 vochten de CSS Alabama van het confederatieve zuiden en de USS Kearsarge van de noordelijke unie een slag op leven en dood uit voor de kust van Cherbourg.

Het korvet de Alabama was voor de confederatie gebouwd op de Laird scheepswerf in Liverpool. Het schip was 66 m. lang en 9,60 m. breed. De Alabama was uitgerust met twee stoommachines die elk 300 pk. konden leveren. Ze was verder getuigd als een conventioneel zeilschip en beschikte over acht kanonnen. De Alabama had al twee jaar, onder commandant Ancrum Winslow, dienst gedaan op de Atlantische en de Indische Oceaan en had in die korte periode al 447 schepen van de Unie vernietigd, waaronder de kanonneerboot Hatteras. Hoewel de officieren voornamelijk tot de confederatie behoorden bestond het merendeel van de bemanning uit Engelse matrozen en avonturiers.

Op 11 juni 1864 wilde de Alabama de haven van Cherbourg aandoen om noodzakelijke reparaties uit te laten voeren, waarvoor ze in een droogdok moest. Ze ging op de rede voor anker in afwachting van de toestemming om gewapend de haven binnen te mogen lopen.

De Amerikaanse consul, Edward Lias, kreeg lucht van het plan van de Alabama. Hij waarschuwde onmiddellijk de Minister van Defensie van de Unie, die op zijn beurt contact opnam met de commandant van de Kearsarge, Luitenant ter Zee Semmes, die op dat moment in Vlissingen lag.

Commandant Semmes

Dit schip ging meteen op koers naar Frankrijk.

Terwijl de Alabama nog steeds wachtte op toestemming de haven van Cherbourg binnen te mogen lopen, arriveerde de Kearsarge rond het middaguur op 19 juni bij Cherbourg. Ze bleef onder bescherming van de havendijk en daardoor onopgemerkt.

Commandant Winslow

Winslow had intussen lucht gekregen van de komst van de Kearsarge. Hij vroeg daarom toestemming om kolen te bunkeren en de reparaties voorlopig te vergeten. De havenautoriteiten hadden echter weinig trek in een confrontatie tussen de twee schepen en gaven geen toestemming de Franse territoriale water binnen te lopen. De Kearsarge bleef uit het zicht.

Op 18 juni werd Commandant Semmes van de Kearsarge op de hoogte gebracht van het feit dat de Alabama geen toestemming zou krijgen om Cherbourg binnen te lopen. Hij maakte zich klaar om aan ter vallen.

Op zondagmorgen 19 juni om 9 uur 45 verliet de Alabama de rede van Cherbourg. Ze werd begeleid door het gepantserde Franse fregat Le Couronne om er zeker van de zijn dat de Alabama inderdaad de Franse territoriale wateren zou verlaten. Hoewel Cherbourg overstroomd was door toeristen en pers, vanwege de opening van opening van de nieuwe thermen en het casino, was niemand op de hoogte van de op komst zijnde clash. Maar toen het gerucht van een mogelijke zeeslag zich verspreidde spoedden duizenden mensen zich naar de havenhoofden, de dokken en de grote dijk. Er werden zelfs kleine vissersboten gehuurd om het spektakel van dichtbij te kunnen bekijken.

De slag gezien vanaf de Kearsarge

De Kearsarge lag ten noordoosten van de haven te wachten. Commandant Semmes besluit op te stomen naar het noordoosten om de indruk te wekken dat hij afstand wil nemen. Het is echter een goed geplande schijnbeweging. Op het moment dat hij bijdraait, is de weg voor de Alabama, terug naar de haven van Cherbourg afgesloten.

Het daarop volgende artilleriegevecht duurt amper een uur. Hoewel de bewapening van de Kearsarge minder is dan die van de Alabama, maar gedomineerd wordt door Dahlgren kanonnen van 28 cm. en het goed manoeuvreren van Semmes is het gevecht snel afgelopen. Semmes laat, zijn kanonnen naar beneden gericht, zijn granaten inslaan ter hoogte van de machinekamers van de Alabama. Al snel begon de Alabama te zinken.

Zelfs Monet waagde er een schilderij aan

De toeschouwers op de vissersbootjes konden daarna getuige zijn van het uit zee opvissen van de drenkelingen van de Alabama. De strijd eiste 30 slachtoffers. De Alabama verloor 29 opvarenden. Op de Kearsarge liet een man het leven.

Door het winnen van deze slag werd commandant Semmes een held voor de US Navy. Er zijn nog een aantal schepen naar hem vernoemd.