ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

11 juni – Generaal Kœnig – held van Bir Hakeim.

11 juni – Generaal Kœnig – held van Bir Hakeim.

Marie-Pierre Kœnig werd in Caen geboren op 10 oktober 1898. Hij was oorspronkelijk een kind uit een familie uit de Elzas.

Hij ging naar de middelbare school van Sainte-Marie en vervolgde zijn studies aan het aan het prestigieuze Lycee Malherbe in Caen. In 1917 studeerde hij af als econoom.

Hij werd onmiddellijk, als onderofficier, opgenomen in het 36ste infanterieregiment waarin hij zich tijdens de Eerste  Wereldoorlog zich onderscheidde door zijn moedig gedrag en tactisch inzicht. In 1918 werd hij bevorderd tot onderluitenant.

Hij had de smaak van het militaire leven te pakken en na de Eerste Wereldoorlog trad hij toe tot het Vreemdelingenlegioen en diende in Marokko.

Pierre Kœnig keerde kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog terug naar Frankrijk. Hij werd benoemd tot kapitein. Samen met een compagnie soldaten zou hij naar Noorwegen vertrekken om daar tegen de Duitsers te vechten. Maar de snelle opmars van de Duitse legers gooide roet in het eten. Kœnig bleef in Frankrijk.

Na de Franse nederlaag tegen de Nazi’s wist hij te vluchten naar Engeland waar hij zich in juli 1940 aansloot bij de Vrije Fransen onder leiding van de Gaulle. Hier werd hij bevorderd tot kolonel en aangesteld als chef-staf van de 1ste divisie van de Vrije Fransen.

Vanwege zijn kennis van Noord Afrika, opgedaan in de tijd dat hij in het Vreemdelingen legioen diende werd hij naar dit gebeid gestuurd. Hij nam deel aan de Slag om Gabon en vocht in Eritrea. In 1941 vocht hij tijdens de Libanon-Syrie campagne tegen de troepen van de Vichy regering die deze mandaatgebieden controleerden. In juli 1941 werden de troepen van de Vichy regering verslagen en vielen Libanon en Syrie in handen van de geallieerden. Kœnig werd bevorderd tot generaal.

Van maart tot juni 1942 nam hij deel aan de slag om Bir-Hakeim in Libie. Door gebrek aan materiaal en brandstof moest zijn eenheid zich op 11 juni terugtrekken. Maar door zijn optreden en tactiek bleef het aantal slachtoffers aan Franse zijde zeer beperkt. Het aantal doden en gewonden aan de kant van de Asmogendheden was veel groter. Generaal Rommel sprak zijn bewondering uit over het werk van Kœnig.

Later diende hij als afgevaardigde van de Vrije Fransen bij het geallieerde hoofdkwartier van Generaal Eisenhower. In 1944 was hij bevelhebber van de Vrije Fransen die deelnamen aan de landing in Normandië.

In juni 1944, kort na de invasie werd hij bevelhebber van de Franse binnenlandse strijdkrachten. Hij kreeg de taak de verschillende verzetsgroepen te verenigen. Op 21 augustus werd hij door de Gaulle benoemd tot militair gouverneur van Parijs.

Van 1945 tot 1949 was Kœnig bevelhebber van de Franse troepen in de Franse bezettingszone in Duitsland.

In 1949 volgde zijn benoeming tot inspecteur generaal van het Franse leger in Noord Afrika. In 1950 werd hij aangesteld als vicevoorzitter van de opperste oorlogsraad, een functie die hij bekleedde tot aan zijn pensionering in 1951.

Na zijn pensionering deed Kœnig zijn intrede in de politiek. Van 1951 tot 1958 zat hij namens de Rassemblement du Peuple Français van de Gaullisten in de Franse Nationale Vergadering. In 1954 was hij minister van defensie.

Generaal Marie-Pierre Kœnig overleed op 71-jarige leeftijd op 2 september 1970. In 1984 werd hij door president François Mitterrand postuum benoemd tot Maarschalk van Frankrijk.