ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

9 juni – Julienne Couillard, de rode heldin

9 juni – Julienne Couillard, de rode heldin

Vanaf 1562 was Saint-Lô de inzet van de godsdienstoorlogen. De stad kreeg zware klappen te verduren en werd in dat jaar ingenomen door de Hugenoten die de stad een aantal jaren in bezit hielden onder leiding van Kapitein Montgommery.

Aan het begin van juni 1574 werd er zwaar strijd geleverd om de stad. De katholieke legers onder aanvoering van maarschalk Matignon belegerden Saint-Lô. Dagelijks werden de muren bestormd. Groot was verbazing van het katholieke leger toen ze merkten dat de stad nauwelijks in te nemen was.

Nog groter werd de verbazing toen bleek dat een groep van ongeveer 300 vrouwen, gekleed in rode lijfjes de muren verdedigden. Zij stonden onder aanvoering van Julienne Couillard. Julienne werd omstreeks 1550 geboren in het dorpje Fouquelinière, vlak bij Saint-Lo en was streng protestants opgevoed.

Julienne gaf leiding aan deze groep en vocht met een verbetenheid waar mannen voor terugschrokken. Zij smeten stenen van de wallen en gebruikten zwaarden en hakbijlen.

De oude stadwallen van Saint-Lô

Op 9 juni 1574 werd het verzet tenslotte gebroken. Na een eerste aanval die nog werd afgeslagen door het rode bataljon van Couillard viel de stad, na een tweede stormloop, in handen van Matignon.

Alle vrouwen die in rood waren gekleed werden aangehouden en tijdens een monsterproces veroordeeld en ter dood gebracht.

Daarna gaat de geschiedenis twee verhaallijnen volgen. Couillard zou tijdens de ontstane commotie de stad uit zijn geglipt. Er werd niets meer van de ontembare rode heldin vernomen. Volgens bronnen zou zich hebben terug getrokken in Bayeux en nooit meer rode kleding hebben gedragen, Zij zou hier vredig zijn gestorven.

En tweede lezing zegt dat zij door Matignon, die haar heldenmoed bewonderde, werd gespaard en een vrijgeleide kreeg. Daarna is niets meer van haar vernomen.

Jeanne Hachette

Sommige historici geloven dat Julienne slechts een heldin in een legende was. Zij zou worden verward met een andere vrouw, die een eeuw eerder een actieve rol had gespeeld bij de verdediging van Saint-Lô tijdens de belegering door de Engelsen. Deze vrouw zou Jeanne Hachette zijn geweest die later door Lodewijk XI voor haar moed zijn onderscheiden.