ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

8 juni – viering van de l’Être Suprême

8 juni – viering van de l’Être Suprême

Het feest van het Opperwezen is ontstaan op 8 juni 1794. De traditie is gehandhaafd gebleven. Het was een beweging of een cultus zou u wilt, die geboren werd uit het gedachtengoed van Danton en Robespierre.

Het duurde uiteindelijk tot 1789 voor “het Opperwezen” een erkenning kreeg. In de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger werd het een van de pijlers van het Franse politieke en sociale rechtssysteem.

In het verdrag werd vastgelegd dat: “De Nationale Assemblee erkent en verklaart, in de aanwezigheid en onder auspiciën van het Opperwezen, de volgende rechten van de mens en de burger….”

In tal van kerken en openbare gebouwen werd ter herinnering aan deze dag een gedenkstaan aangebracht.

Het was oorspronkelijk een idee van een aantal vooraanstaande revolutionairen en ambachtslieden die een enorme haat koesterden tegen de Girondins. Deze waren betrokken bij verduistering van overheidsgeld. Zij weigerden hun uitgaven te laten controleren door onafhankelijke accountants. De beweging van het Opperwezen had grote ambities. Door een perfecte beheersing van en besturing van het volk, vertrouwden ze op een op maat gesneden vrijheid van pers en wilden zij een transparante manier van communiceren met het volk en een zuivering doorvoeren onder corrupte politici.

Het feest van het Opperwezen wordt jaarlijks, slechts voor een paar uur gevierd op 8 juni. Hierbij wordt tijdens een mystieke manifestatie het morele en maatschappelijke gedachtengoed van Robespierre, een toekomst van vrede en geluk herdacht.

Het feest van het Opperwezen werd gevierd in heel Frankrijk, maar doofde langzaam uit. Het vindt nu nog voornamelijk plaats in het bekken van Parijs, Normandië, en Pays de Calais.

Vooral Saint-Denis-sur-Sarthon, een kleine stad in Orne speelde een belangrijke rol. Op deze dag wordt nog steeds de “Célébration de l’Être Suprême” herdacht.

Burgemeester en afgevaardigden van verschillen omringende gemeente verzamelen zich in Saint-Denis-sur-Sarthon en staan stil bij informatieve evenementen in het nationale leven, waaronder de ondergang van Louis XVI en de arrestatie ven de Girondins.

Er wordt een tempel opgericht voor het Opperwezen, die aan de ingang wordt versierd met bloemen, aan de voet van een grote eik. Het altaar is versierd met bloemen en brokaten kleden. Er wordt wierook gebrand ter ere van het Opperwezen.

Er worden liederen gezongen die iedereen kent gevolgd door honderden keren de roep: “Vive la République”. Hierna volgt een lange patriottistische toespraak. Na afloop hiervan wordt, aan de voet van de boom van de vrijheid de Marseillaise