ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

31 mei – De abdij van Onze Lieve Vrouw in Saint-Server.

31 mei – De abdij van Onze Lieve Vrouw in Saint-Server.

Op 31 mei 1790 werd het laatste deel van de abdij van Saint Sever, in Calvados, door een notaris, onder het toeziend oog van de Benedictijner monniken die er gewoond hadden, publiekelijk verkocht.

De abdij werd in de 11de eeuw door Richard Goz, de burggraaf van Avranches en zijn zoon Hugo van Avranches (bijnaam Hugo de Wolf). Zij stelden de abdij ter beschikking aan de Benedictijner orde.

Na de overwinning van Normandië op Engeland werd Hugo de eerste graaf van Chester.

Onder zijn invloed breidde de abdij zich, via tal van priorijen, uit over een groot deel van zuid Engeland.

De groeiende invloed van de Cisterciënzer orde stopte de groei van de abdij van Saint Sever. Onder hun gezag ontstond het régime de la commande waarbij een priester of soms een leek een abdij ging besturen. Hij kreeg zelfs een bepaald rechtsgebied aangeduid, maar kon geen gezag uitoefenen over de interne discipline van de monniken.

De congregatie van St. Maurus was een congregatie van Benedictijnen die werd opgericht in 1621. Zij stond bekend om haar hoge niveau van eruditie. De congregatie koos voor de naam Maurus die overleed in 565 en een leerling was van Benedictus.

Door de invoering van de grondwetgevende vergadering in 1790, werd de congregatie (verplicht) opgeheven.

De abdij bleek niet bestand tegen de verdere hervormingen van de revolutie. De monniken verspreidden zich over heel Normandië en de abdij werd in delen verkocht.

In een van de gebouwen werd een salpeterfabriek gehuisvest. Het hoofdgebouw werd het nieuwe onderkomen voor het gemeentehuis en het vredegerecht.

Ook werden er de gendarmerie, een jongens- en een meisjesschool ondergebracht en er werd plaats gemaakt voor een ziekenhuis.

De elfde eeuwse kerk begon steeds meer tekenen van verval te tonen en uit veiligheidsoverwegingen werd in 1834 besloten het gebouw te slopen. Alleen de klokkentoren bleef overeind. Deze is op 3 februari 1881 geclassificeerd als historisch monument.