ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

29 mei – Ondergang van de Franse oorlogsvloot.

29 mei – Ondergang van de Franse oorlogsvloot.

Frankrijk, geregeerd door Lodewijk XIV is in 1685 al enige tijd in oorlog met Engeland. De inzet van deze oorlog is de macht van Jacques II als koning van Engeland te herstellen.

Lodewijk is overtuigd van de zwakte van Engeland en besluit een invasie uit te voeren. Met een leger van 20.000 soldaten plant hij een inval aan de zuidelijke kust van Engeland. Een van de voorwaarden voor het welslagen van deze operatie is, dat de Franse vloot over voldoende middelen beschikt om het op te nemen tegen de Engelsen. De Franse overwinning, twee jaar eerder in juni 1690, tijdens de zeeslag bij Beachy Head, had de mogelijkheid geschapen de Engelse vloot te vernietigen om daarna een Frans invasieleger aan wal te zetten.

Als admiraal van de vloot wordt Tourville aangesteld. Tourville is een kind van Normandië. Hij is geboren in 1642 onder de naam Anne-Hilarion de Cotentin in het familiekasteel van Tourville-sur-Sienne, waar een groot standbeeld voor hem werd opgericht.

Hoewel Tourville in naam het hoofd van de operatie is, wordt de werkelijke leiding over de operatie in handen gelegd van Jacques II. Tourville wordt opgedragen geen eigen initiatieven te ontplooien en slecht de orders van Jacques II op te volgen. Hij krijgt geen enkele beslissingsbevoegdheid. Jacques II stelt voor zichzelf de voorwaarde dat Tourville over voldoende schepen moet kunnen beschikken om de Engelse vloot te kunnen verslaan.

Tourville krijgt de opdracht om naar Saint-Vaast-la-Hougue in het noorden van Cotentin te vertrekken. Hier zal de vloot en de invasiemacht worden samengesteld. Een deel van de vloot ligt nog in Bretagne, in Saint-Malo. Drie legercommandanten krijgen de opdracht te vertrekken naar Saint-Vaast om daar het grote leger te begeleiden.

Gezien de omvang van de taak om zo’n grote legermacht te verzamelen en te huisvesten ontstaan er al meteen grote problemen tussen het leger en de marine. De problemen voor Tourville worden nog groter als de, meer dan 20 schepen uit Chateaurenault en de Levant niet op tijd op de plaats van afspraak kunnen komen.

Op 26 maart had de koning een brief gestuurd naar Tourville. Daarin stonden de richtlijnen van de operatie. Hij MOET uitvaren op 25 april en geen enkele vertraging zal worden getolereerd. Desnoods moest hij vertrekken met onbewapende schepen.

Op 29 mei 1692 vertrok Tourville, zwaar onderbezet, vanuit Saint-Vaast op weg naar Engeland. Het was de beslissende zeeslag in wat later de negenjarige oorlog werd genoemd.  Tourville koos zee met 44 linieschepen. Wat hij niet wist was dat de Engelsen een alliantie met de Hollanders hadden gesmeed.

Moedig ging hij de bij voorbaat ongelijke strijd aan tegen 82 schepen van de alliantie. Na een felle, maar onbesliste strijd, waarbij veel schepen van de vechtende partijen beschadigd raakten, staakte Tourville de strijd. In lichte mist ontglipte hij en gedurende meerdere dagen probeerde hij de in aantal superieure Engels-Hollandse vloot te ontlopen.

Na afloop van de slag was de Franse vloot finaal uit elkaar geslagen. Bij Cherbourg gingen drie schepen verloren. Bij Saint-Vaast twaalf. De dreiging van een invasie van Engeland was verdwenen.

Lodewijk XIV besluit ten einde raad de havens van Saint-Vaast en het voor de kust liggende eiland Tatihou door de militaire architect Vauban te laten versterken. Maar alles was vergeefs. De Engelsen, aangemoedigd door het succes van de zeeslag, besloten Dieppe te bombarderen.

Frankrijk was haar status als belangrijke zeemacht volledig kwijt.