ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

30 april – Jacques-Guillaume Thouret.

30 april – Jacques-Guillaume Thouret.

Jacques-Guillaume Thouret werd geboren in Pont l’Ėveque in Calvados, op 30 april 1746 als zoon van een notaris. Het sprak voor zich dat hij rechten zou gaan studeren. Minder vanzelfsprekend was dat hij zich in de politiek zou gaan begeven. Maar hij was zo geraakt door de rechtsongelijkheid in Frankrijk, dat hij besloot zich hiervoor in te gaan zetten.

In 1773 werd Thouret gekozen in het parlement van Normandië. In 1787 schreef hij zijn veelgeprezen rapport over de situatie in zijn provincie en gaf zijn visie op hervormingen die broodnodig waren. Hij was, als lid van le tiers état mede verantwoordelijk voor het samenstellen van de lijst van grieven, een klachtenboek van wensen en grieven. In deze zogenoemde cahier de doléances werden verklaringen en protesten opgenomen die via de Staten Generaal aan de koning werden aangeboden. Naar aanleiding van de samengestelde lijst met betrekking tot Normandië werd Thouret als afgevaardigde van deze provincie naar Versailles gestuurd om lid te worden van de Staten Generaal.

Naar aanleiding van zijn geproduceerde lijst van grieven, die insloeg als een bom en op veel bijval kon rekenen, werd hij op 3 augustus voorgedragen als voorzitter van de algemene vergadering. Hij weigerde deze post. Toch, vanwege grote aandrang van afgevaardigden uit andere provincies aanvaarde hij het voorzitterschap voor de periode van 12 tot 22 augustus 1789, van 8 tot 26 mei 1790 en van 12 tot 30 september 1791 tijdens de vergaderingen van de staten generaal.

Hij werd erkent als een groot talent en als rapporteur tijdens deze vergaderingen tijdens de besprekingen die gingen over de hervorming van de Grondwet. Hij verzette zich tegen de gigantische rijkdommen van de kerk en zette aan tot nationalisatie van deze eigendommen en tot onmiddellijke onteigening over te gaan. Hij was voor de scheiding van staat en kerk.

Thouret werd vooral bekend door zijn plan in Frankrijk de provincies af te schaffen en het land te herverdelen in departementen. Met enige aanpassingen in zijn voorstel werd dit uitgevoerd.

Ook nam hij deel aan de ontwikkeling van een nieuwe rechtsorde. Hij pleitte voor een uniform Frans burgerlijk wetboek waarin de wetten in alle departementen gelijk werden. Ook was hij een vurig voorstander van een rechtbank jury. Thouret stond bekend om zijn welsprekendheid, zijn methodisch denken waarbij hij bijzonder nauwkeurig uit kon leggen hoe hij zaken zag. Daardoor maakte hij grote indruk op de assemblee.

De door hem bepleitte jury diende er voor te zorgen dat de willekeur van rechters, vaak beinvloed door valse verklaringen teniet zou worden gedaan.

Onder zijn leiding kwam er een scheiding van de administratieve en de rechterlijke macht.

Op 3 september 1791 bood Thouret, samen met een delegatie van 60 leden van de grondwetgevende vergadering de nieuwe Franse Grondwet aan aan koning Lodewijk XVI. Deze werd door de koning aanvaard en op 13 september accepteerde hij de nieuwe Grondwet.

In feite was Thouret degene die het meest heeft bijgedragen tot de verzwakking van het koninklijk gezag en indirect de revolutie voorbereidde.

Maar de kerk en de voormalige adel, die veel van hun macht hadden verloren, lieten het er niet bij zitten. Na de slotceremonie van de Grondwetgevende Vergadering werd hij opgeroepen om te verschijnen voor het hoogste gerechtshof. Hij werd verdacht van het aanzetten tot terreur, voornamelijk omdat veel zijn plannen leunden op de beginselen van de Girondijnen.

Thouret werd gearresteerd en ter dood veroordeeld. Samen met zijn grote vrienden en medestanders Isaac-René-Guy Le Chapelier, Jean-Jacques Duval d’Eprémesnil en Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes werd hij op 22 april 1794 ter dood gebracht door de guillotine. Vooralsnog was de macht van de koning en de adel nog niet gebroken.

Het enige dat Thouret nog restte waren borstbeelden en gedenkplaten.