ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

9 april – Pâques

9 april – Pâques

Pasen is het belangrijkste Christelijke feest in het liturgisch jaar, volgend op Goede Vrijdag. Veel verschil in de viering van dit feest tussen Normandië en ons land is er niet.

Pasen vindt zijn oorsprong in het Joodse Pesach. Deze naam is afgeleid van het woord Pasach wat overslaan betekent. Het staat ook bekend als het lentefeest, vrijheidsfeest of matzefeest. Pesach is een van de belangrijkste feesten in het Jodendom. Op die dag herdenkt men de uittocht uit Egypte (exodus) en daarmee de bevrijding van de slavernij.

Tijdens het Eerste Concilie van Nicea in 325 werden de data van het Christelijke en het Joodse Pasen officieel ontkoppeld. Daardoor valt het Christelijke Pasen niet altijd op dezelfde datum. Het wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente.

Christenen vieren op die dag vanuit hun geloof dat Jezus is opgestaan uit de dood. Op Goede Vrijdag werd hij gekruisigd. Na zijn dood werd hij snel in een rotsgraf begraven omdat het bijna sabbat was, een heilige dag voor de joden.

Toen zijn vrienden op de dag na de sabbat naar zijn graf gingen om zijn lichaam te verzorgen troffen zij een leeg graf aan. Daar deden ze de ontdekking, dat Jezus was verrezen uit de dood.

Met Pasen wordt dus de wederopstanding van Jezus herdacht. Maar zoals het met veel Christelijke feestdagen in west Europa is gegaan. De oorspronkelijke betekenis ging ten onder ten koste van de commercie. Denk aan Kerstmis met de kerstboom de cadeaus en het vele eten.

Ook Pasen is verworden tot een familiefeest dat een aantal vrije dagen betekent. Het is een feest waaraan veel non-reguliere culturele elementen aan zijn toegevoegd en een belangrijk seculier feest is geworden dat wordt gevierd op zondag en maandag, ook wel eerste en tweede Paasdag genoemd.

Eieren en de paashaas deden hun intrede. Op zich niet zo verwonderlijk. Het is en blijft natuurlijk een uitgesproken lentefeest. In de lente ontstaat het nieuwe leven, vandaar de keuze voor keukentjes, eieren en jonge haasjes.

Hoe het ook zij, we wensen u een fijn Pasen, eet smakelijk met uw familie en laat de kleintjes lekker hun gekleurde eitjes zoeken.