ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Nederlander worden in het buitenland en de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nederlander worden in het buitenland en de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nederlander worden in het buitenland, of: hoe de Dienst Uitvoering Onderwijs met vierkante wielen gaat rijden

Buitenlandse partners van Nederlanders kunnen binnenkort geen Nederlander meer worden terwijl zij in het buitenland verblijven. Zij zullen dan eerst in hun eigen land een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) moeten aanvragen. Soms moeten zij daarvoor dan eerst terug moeten emigreren naar hun oorspronkelijke land. Vervolgens kan het zo zijn dat zij dan vele maanden van hun Nederlandse gezin zullen zijn afgesneden.

Er zijn heel wat Nederlanders die ergens buiten de grenzen van ons kikkerlandje hun geld verdienen. Zij zijn uitgezonden door Shell, Heerema, Boskalis, Philips of ING. Hun loopbaan voltrekt zich vaak vele jaren in diverse landen, waarlangs zij als moderne nomaden reizen. Het gebeurt dan misschien dat zij iemand tegen het mooie lijf lopen en dat zij daaraan blijven hangen. Huwelijk, kinderen en na een paar jaar misschien een verhuizing van Brazilië naar Singapore en vandaar naar New York. Wie zal het zeggen. Onze mooie grote bedrijven zijn multinationaal toch? En de gewaardeerde medewerkers zijn wereldburgers.

Zou zij weten wat de Dienst Uitvoering Onderwijs is?

De buitenlandse partners van deze overzeese medelanders kunnen nu nog een Nederlands paspoort aanvragen als zij langer dan drie jaar samenwonen en getrouwd zijn met de Nederlander. Zij moeten dan in een land wonen dat niet hun eigen land is. Voorwaarde is verder dat de buitenlandse partner een inburgeringsdiploma behaalt. Zo is het in december 2014, maar januari 2015 is heel dichtbij – en het is de bedoeling dat de situatie dan gaat veranderen.

De mogelijkheid tot naturaliseren vanuit het buitenland is bijna voorbij. Een wetsvoorstel ligt al langere tijd op een stapeltje. Bedoeling was dat het op 1 januari 2015 zou zijn aangenomen, maar dat lijkt een beetje vertraging op te lopen. Het inburgeringsexamen dat gekoppeld is aan deze naturalisatie-procedure is echter ‘over de datum’. Tussen de wet en de werkelijkheid ligt er zeker na 1 januari 2015 ergens iets van een praktisch bezwaar.

Het inburgeringsexamen bestaat voor deze groep kandidaten uit drie delen. Eén deel (Kennis van de Nederlandse samenleving) kan nog een half jaar mee (wordt herzien op 1 juli 2015) , een tweede deel (spreekvaardigheid) is per 1 november 2014 aangepast en kan om technische redenen uitsluitend in Nederland afgelegd worden en het derde deel (Elektronisch Praktijk Examen) verdwijnt totaal van het toneel per 1 januari 2015.

Het examen kon tot 1 november 2014 ook worden afgenomen op diplomatieke posten waar deze mensen wonen. Maar vanwege technische veranderingen bij de afname van het examen lukt dat niet meer. En gaat dat waarschijnlijk ook niet meer lukken in de toekomst. Dat deel, spreekvaardigheid, wordt afgenomen via een internetverbinding. Maar het lukt niet om een stabiele verbinding tot stand te brengen waarop men permanent wereldwijd kan vertrouwen. Vandaar dat de kandidaten momenteel Nederland moeten aanvliegen om gebruik te kunnen maken van deze voorziening.

Dan het probleem van het Elektronisch Praktijkexamen: deze toets kan/mag niet meer worden afgenomen per 1 januari 2015. De toets wordt formeel afgeschaft. Ook voor inburgeraars die in Nederland wonen. Ik belde deze week nog maar eens naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die daar over gaat. Wat gaat er met deze kandidaten voor naturalisatie vanuit het buitenland gebeuren vanaf 1 januari 2015? DUO weet het niet. Zij moeten, zoals het nu lijkt, wel het inburgeringsexamen afnemen, maar zij hebben geen idee hoe dat examen eruit moet zien. “Zo gauw er nieuws is, leest u dat op onze website”.

IT en alles wat daar mee samenhangt is voor

de Nederlandse regering altijd al een probleem geweest.

De wet zal ‘zo snel mogelijk’ aangepast worden. Totdat het voorliggende wetsvoorstel zal zijn aangenomen, moet DUO even vooruit zien te komen met vierkante wielen. Zij moeten een examen afnemen dat voor een deel niet meer bestaat.

Het is maar te hopen dat er niet te veel kandidaten gaan opduiken die nog even willen instappen in het hobbelende rijtuigje. Dat zou heel veel praktische problemen met zich mee kunnen brengen.

 

Ad Appel, 5 december 2014