ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

28 maart – Wereldjongerendag op de Mont Saint-Michel.

28 maart – Wereldjongerendag op de Mont Saint-Michel.

In het Heilig Jaar van de Verlossing in 1984 vond paus Johannes Paulus II het een goed idee samen met jongeren uit alle delen uit de wereld met hem Palmzondag te vieren. Waarschijnlijke had hij nooit  een groot succes verwacht, maar meer dan 300.000 jongeren tussen 18 en 30 jaar trokken naar Rome.

Een jaar later riepen de Verenigde Naties uit tot Internationaal jaar van de jeugd. Voor de voormalig Poolse kardinaal Karol Jozef Wojtyla een reden om het feest nog eens over te doen. Opnieuw trokken honderdduizenden jonge katholieken naar Rome.

Vanwege het succes van deze twee dagen kwam men in Rome op het idee te komen tot de instelling van de officiële Wereldjongerendagen. In 1986 vonden ze voor het eerst op lokaal en kleinschalig niveau plaats. Vanaf dat jaar worden de Wereldjongerendagen op internationaal niveau elke drie jaar gehouden. Steeds in een ander gastland en indien mogelijk, wisselend per continent.

In de tussenliggende jaren worden de ontmoetingen tussen de jongeren georganiseerd op lokaal niveau van bisdommen.

De wereldjongerendagen staan voor nieuwe vrienden maken, plezier maken, afzien, de eucharistie bijwonen, multiculti socialiseren. Honderdduizenden jeugdigen van over de hele wereld ontmoeten elkaar om hun katholiek zijn te vieren. Het hoogtepunt is het bijwonnen van de heilige mis die wordt opgedragen door de paus.

Op 28 maart 1999, een Palmzondag, was de Mont Saint-Michel het middelpunt van de lokale Wereldjongerendag, georganiseerd door de gezamenlijk bisschoppen van La Manche. Het kamp werd opgeslagen in Genêts. Vandaar uit werd te voet een waren pelgrimage over het was naar de abdij ondernomen.

Blijkbaar was een kleine gemeente in staat een groot evenement, met enkele duizenden jongeren te organiseren.