ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

10 maart – Protest van de brandewijnstokers

10 maart – Protest van de brandewijnstokers

Een Bouilleur de cru is een rondreizende brandewijnstoker die het recht heeft zijn eigen drank te stoken. Het is geen beroep, maar een status. Dit in tegenstelling tot het vak van distillateur.

Mensen met het certificaat “Bouilleur de cru” Genieten een fiscale vrijstelling op de eerste 1000° alcohol wat gelijk staat aan 20 liter alcohol van 50°. Extra graden zijn vanaf 1 januari 2014 onderworpen aan een belasting van € 17,1861.

In Frankrijk kan een persoon die eigenaar is van een stuk land met daarop de naam van een boomgaard of  wijngaard, dit stuk onder die naam in laten schrijven in het kadaster. Daarna kan hij de opbrengst van zijn vruchten laten distilleren op zijn eigen perceel. De distillatie moet worden uitgevoerd op het terrein of in een ruimte behorend tot het terrein. Wel moet vooraf aangifte worden gedaan bij de dienst douane en accijnzen.

Als de boer niet zelf in staat is te distilleren, kan hij een volmacht geven aan een Bouilleur de cru, om namens hem het fruit te verwerken.

De rijdende distileerderij, de z.g. Alambic

Het privilege van de Bouilleur de cru dateert vanuit de tijd van Napoleon. Hij verleende de belastingvrijstelling. Dit privilege was erfelijk en bleef gehandhaafd tot 1960. De reden waarom de toenmalige regering, na jaren van touwtrekkerij, een einde wilde maken aan het wild stoken van alcohol was de plaag van alcohollisten waaronder het land gebukt ging terug te dringen.

In de nieuwe wet werd er naar gestreefd het aantal vrije distilleerders terug te dringen. Het erfrecht kwam te vervallen en vanaf die tijd kon alleen de overlevende echtgenoot tot aan zijn  dood gebruik maken van het privilege. Voor zijn nakomelingen vervielen de rechten.

Het eerste verzet tegen het terugdringen van dit privilege dateert al van 10 maart 1935, toe voor de eerste keer terugdringende maatregelen werden aangekondigd. Op die datum verzamelden zich meer dan 4.000 boeren in Ceaucé in Orne om te protesteren tegen de voorgestelde maatregelen.

Uiteindelijk verloren de Bouilleur de cru toch de slag.