ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

5 maart – hoe wordt Pasen bepaald?

5 maart – hoe wordt Pasen bepaald?

Kerstmis is op 25 december. Allerheiligen op 1 november, dat zijn vastliggende data. Maar hoe zit het nu eigenlijk met Pasen, wat dat feest vindt plaats op een steeds wisselende datum, wat ook zijn effect heeft op Pinksteren en Hemelvaartdag.

De feestdag van Pasen vindt zijn oorsprong in de Joodse religie. De Christelijke godsdienst heeft Pasen en bijhorende feesten (zoals Pinksteren) overgenomen omdat belangrijke data uit het leven van Christus, zoals beschreven in de Bijbel, met de Joodse feesten samenvielen. Terwijl Pasen voor de Joden de uittocht van het Joodse volk uit Egypte herdenkt (Pesach), is Pasen voor de Christenen het feest van de verrijzenis. De data vallen echter niet samen. 

De berekening van de datum voor Pasen was in de eerste eeuwen van het christendom niet eenduidig. Het duurde tot de 8ste eeuw tot er algemene regels kwamen. Deze waren gebaseerd op een voorstel, gedaan tijdens het Concilie van Nicea in het jaar 325.

Een simpele berekening voor het vaststellen van de datum voor Pasen in deze, hoewel eenvoudig?

Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Een volle maan op de eerste dag van de lente wordt ook geteld. Maar mocht de eerste volle maan van de lente op een zondag vallen, dan wordt Pasen op de zondag daarna gevierd.

Omdat de kerkelijke leiders niet beschikten over de huidige precisie over het berekenen van de maanfasen is deze was deze berekening niet helemaal in overeenstemming met de manier waarop astronomen het later gingen berekenen.

De berekening van het kerkelijk Pasen ging uit van het gegeven dat de lente begint op 21 maart. De volle maan wordt berekend aan de hand van een regel die zegt dat de maanfasen zich in een periode van 19 jaar opnieuw herhalen. Dit fenomeen werd al ontdekt in de 5de eeuw voor Christus door de Griek Metoon. Vandaar dat we spreken over de Metonische cyclus.

Dit alles heeft zijn invloed op andere feestdagen. Aswoensdag (de eerste dag van de vasten – na carnaval), Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren vinden elk jaar plaats op een vaste periode voor of na Pasen.

 

Het lijkt niet veel, maar voor scholen en bedrijven is het een hele klus aan de hand van al die veranderende data vakanties vast te stellen.