ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

3 maart – graanrellen in Caen.

3 maart – graanrellen in Caen.

Rond 1810 was de economische situatie in de regio Caen dramatisch. In 1811 was de tarweoogst volledig mislukt. Als gevolg daarvan ging de prijs van dit hoofdbestanddeel van de dagelijkse voeding sterk omhoog. De bevolking van Caen leed honger en het aantal bedelaars in de straten van de stad nam toe.

Op 2 september verzameld zich een menigte bij de graanbeurs – de voormalige église de Saint Savour. Zij schreeuwen om brood en werk. Al snel verschijnen de préfect Méchin en de burgemeester Lentaingne begeleid door gendarmes op het toneel.

Ze werden begroet met gejoel en de burgemeester werd onmiddellijk gemolesteerd. De préfect ging, om het vege lijf te redden, strooien met geld.

Een kolonel van het legergarnizoen komt uit de kasteel-kazerne met zijn manschappen en verdrijft de menigte uit de graanschuur.

Een dag later, op 3 maart, verzamelt de menigte zich opnieuw op de Place Saint Savour. 200 van hen besluiten op te trekken naar de molen Montaigu in de wijk Vaucelles. Onderweg wordt de préfectuur bekogeld met stenen. De soldaten die de menigte volgen zijn te gering in aantal en houden zich op de achtergrond.

 

De molen wordt geplunderd, zakken meel worden open gescheurd en het meel verdeeld. De relschoppers keren terug naar hun huizen en de rust keer terug in de stad.

De préfect wil toekomstige rellen voorkomen en vanwege het geringe aantal soldaten en gendarmes waarover hij beschikt, vraagt hij hulp aan Cherbourg en stuurt een telegram aan het ministerie van binnenlandse zaken.

In korte tijd patrouilleren zwaar bewapende groepen militairen door de straten. Cherbourg stuurde 200 man en de dag daarop arriveert Generaal Durosnel, een adjudant van keizer Napoleon, met 4.000 soldaten.

Het definitief neerslaan van de ongeregeldheden neemt een aanvang. 61 mensen worden gearresteerd en worden opgesloten in de gevangenis naast het gerechtsgebouw. Hieronder bevinden zich 20 vrouwen, waarvan de jongste 13 en de oudste 62 jaar is.

Op 14 maart vindt de rechtszaak tegen hen plaats. Zij worden beschuldigd van relschopperij, het aanzetten en plegen van plundering, opruiing en poging tot moord op magistraten en verwoesting van delen van de stad.

De straffen zijn streng:

25 mensen worden veroordeeld tot monitoring gedurende 5 jaar, 8 worden gedwongen dienst te nemen bij de marine;

8 relschoppers krijgen een straf van 8 jaar dwangarbeid opgelegd;

9 opstandige krijgen een gevangenisstraf van vijf jaar;

8 doodvonnissen worden uitgesproken en onmiddellijk uitgevoerd.

Vanaf dat moment is Caen weer rustig, hoewel het inwendig blijft rommelen

Na de troonsafstand van Napoleon in 1814 keert de hertog van Berry terug uit Engeland. Hij maakt op 17 april 1814 een tussenstop in Caen. Om aan te geven dat er grote politieke veranderingen op til staan, beval hij de vrijlating van de gedetineerden uit de gevangenis van Beaullieu.

Lang mocht zijn vernieuwing echter niet duren. De hertog werd in 1820 vermoord. Om hem te gedenken en te eren werd in Caen op het plein voor de grote kerk een granieten zuil voor hem opgericht.