ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

11 februari – Bernard le Bovier de Fontenelle.

11 februari – Bernard le Bovier de Fontenelle.

Op 17 februari 1657 werd Bernard le Bovier de Fontenelle in Rouen geboren. Hij was de zoon van een advocaat. Zijn moeder was een zus van Pierre Corneille, een beroemd toneelschrijver in de 17de eeuw.

Na zijn opleiding aan het Jezuïetencollege in Rouen, vertrok Fontenelle, zoals hij later genoemd zou worden, naar Parijs, waar hij onder de hoede werd genomen van een andere oom, Thomas Corneille.

Hier verwierf hij al snel faam als dichter en schrijven van comedies, operalibretto’s (Bellerophon op muziek van Lully), auteur van romans in briefvorm en niet in het minst als entertainer tijdens salon party’s.

In 1683 brak hij voorgoed door met zijn boek “Dialogues de Morts” (Gesprekken tussen de doden). Hierin beschreef hij fictieve dialogen tussen beroemde doden uit de oudheid, zoals Socrates, Plato die in gesprek raakten met Margaretha van Schotland en Michel de Montaigne.

In 1686 kwam zijn boek “Entretiens sur la Pluralité des Mondes” (Gesprekken over de vele werelden) uit. In dit boek laat hij een vernuftig en galante man optreden die, al wandelend, gedurende zes avonden en nachten een geïnteresseerde markiezin en haar dochter uitleg geeft over de wonderen van de sterrenkunde. Hij liet zich hierbij leiden door de bevindingen van Copernicus, Galilei, Kepler en Descartes.

Gedurende deze tijd reisde hij steeds op en neer tussen Parijs en Rouen.  In 1687 besloot hij zich voorgoed in Parijs te vestigen en bracht hij zijn “Histoire des Oracles” uit. Hierin bestreed hij de geloofwaardigheid van orakels en richtte zich tegen de Christelijke dogma’s en wonderen. Dit boek werd gezien als een mijlpaal van de Vroege Verlichting.

In 1691 werd Fontenelle lid van de Acedémie Française. Samen met Pierre Bayle wordt hij gezien als vroege vertegenwoordiger van de Franse Verlichting. Hij was van grote invloed op het werk van Voltaire en Diderot.

Fontelle was een, zeker op oudere leeftijd, een ouwe snoeper. Naar het schijnt heeft hij zijn hele leven, elke dag aardbeien gegeten. Of dat heeft geleid tot het bereiken van een hoge leeftijd, zal altijd een vraag blijven.

Hij stierf op 9 januari 1757, een maand voor hij de leeftijd van 100 jaar zou hebben bereikt.