ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

3 februari – Heilige Blasius.

3 februari – Heilige Blasius.

In het overwegend goed katholieke Normandië was 3 februari een speciale dag. Het was nog steeds hartje winter en iedereen wilde zich indekken tegen keelpijn. Daar was meer dan een warme das voor nodig. Dus bedevaarten naar de kerk om de Blasiuszegen te ontvangen.

 

Deze zegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch gezien is er over deze heilige weinig bekend. Algemeen wordt aangenomen dat hij in de 4de eeuw heeft geleefd in de Armeense stad Sebaste. Overleveringen spreken van een arts die tot bisschop van deze stad werd gekozen. Vanwege zijn getuigenissen van zijn geloof in Christus zou hij na tal van gruwelijke martelingen zijn onthoofd. Zijn verering is waarschijnlijk door de Kruisvaarders naar west Europa over gebracht.

Blasius is het meest bekend geworden vanwege het verhaal waarin hij, kort voor zijn marteldood een kleine jongen genas. Het mannetje dreigde door een visgraat in zijn keel te stikken. Deze vertelling zou aan de grondslag liggen van de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen.

 

3 februari is de liturgische feestdag gewijd aan Blasius. In veel katholieke kerken wordt dan na de mis de Blasiuszegen aangeboden. De priester houdt daarbij twee, op de, een dag eerder te vieren Maria Lichtmis, gewijde kaarsen in de vorm van een Andreaskruis bijeen gebonden, tegen de hals van de gelovigen, daarbij een kort gebed uitsprekend.

 

Dat de Blasiuszegen met kaarsen wordt gegeven komt voort uit het middeleeuwse gebruik regelmatig kaarsen te offeren aan Blasius. Dit zou terug gaan naar de legende over een vrome vrouw die de bisschop, tijdens zijn verblijf in de gevangenis dagelijks opzocht om hem van eten en een kaars te voorzien. Blasius zou de vrouw verzocht hebben om ook na zijn dood hem kaarsen te blijven schenken. Als beloning zou de vrouw tegen beschermd worden.

 

Hoewel de Blasiuszegen een bijna middeleeuws, katholiek ritueel is, is het in veel Normandische kerken nog steeds niet in onbruik geraakt.