ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

28 februari – Het einde van de draak.

28 februari – Het einde van de draak.

Saint Romain en de Gargouille vormen een verhaal apart.  Van legende ging het over tot ernst. Tot op de dag van heden wordt dit evenement nog gevierd.

In de buurt van Rouen, in een plas in het moerassig gebied leefde een enorme draak. Dit serpent was de oorzaak van tal van aandoeningen. Hij at mensen op en doodde paarden. Uit zijn mond kwam een lucht van verderf die de hele omgeving onleefbaar maakte.

Lokale troepen werden uitgezonden om het ondier de vernietigen, maar zij kwamen onverrichter zaken terug naar de stad. De bevolking was ten einde raad en wendde zich, na jarenlang gestreden te hebben tegen de draak, in arren moede tot Sint Romain, de bisschop van Rouen.

Romain was een charitatieve en eenvoudige geestelijke. Zijn belangrijkste roeping was zijn “kudde” tegen alle denkbare geestelijke en lichamelijke kwalen en dwalingen te beschermen. Na de mensen aangehoord te hebben troostte hij hen beloofde dat hij hen dat hij de draak zou vernietigen.

Wel vroeg hij een vrijwilliger om hem te vergezellen. Maar niemand had genoeg moed om de bisschop bij te staan.

Uiteindelijk kwam Saint Romain uit bij een, wegens diefstal en moord, ter dood veroordeelde misdadiger. De man had zoiets van “Baadt het niet, het schaadt ook niet”. Hij zou immers een aantal dagen later toch om het leven worden gebracht.

Bij wijze van tegenprestatie beloofde Romain hem, bij welslagen van de missie, vanwege zijn moed hem het leven te redden.

Bij het moeras aangekomen stapte Romain stoutmoedig op het ondier af en bezwoer hij, ondertussen een kruis boven het hoofd van de draak houdend, zich te onderwerpen. Langzaam maar zeker verdween de agressie en het beest leek zich machteloos over te geven.

Romain legde een lus in een lang touw en liet die over het hoofd van de draak vallen. Hij beval de gevangene die pal achter hem stond, het touw over te nemen. Samen brachten ze de draak naar de stad, waar het beest publiekelijk werd verbrand. De as werd in de rivier gestrooid.

Het bijzondere verhaal verspreidde zich als een lopend vuurtje door Frankrijk. Ook de toenmalige Dagobert was zeer geïnteresseerd. Hij ontbood Romain om uit zijn mond het avontuur persoonlijk te horen. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen en vanwege het moedig optreden van de gevangene kreeg Rouen het recht om elk jaar, op de dag van deze gebeurtenis een ter dood veroordeelde vrij te laten.

Dit ritueel duurde in die tijd drie dagen en werd door een aantal processies door de stad begeleid.

Saint Romain et la Gargouille werd jaarlijks herdacht en wordt gevierd op 28 februari.