ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

27 februari – Sainte Honorina

27 februari – Sainte Honorina

Honorina is één van de eerste Gallische martelaren. Merkwaardig genoeg is er over haar leven niet veel bekend. De meeste documenten die betrekking hebben op haar leven zijn verloren geraakt of vernietigd.

Honorina was oorspronkelijk lid van de Gallische stam de “Caleten”. In die periode was Gaius Aurelius Valerus Diocletanus keizer van het Romeinse rijk. Hij was een belangrijke keizer van 284 tot 305. Hij werd vooral gekend om zijn grote talent als organisator. Tijdens zijn bewind werden veel aspecten van het rijk vernieuwd of gereorganiseerd. Daaronder het leger, de opdeling in provincies, het muntsysteem en de belastingen.

Maar hij was ook een verwoed christenhater.

Munt met afbeelding van Diocletanus

Onder impuls van de Romeinse christenvervolgingen ten tijde van Diocletanus nam Honorina het sterk op voor gevangenen en stond op een christelijke behandeling. Mede daar deze opstelling werd zij gemarteld in Melamara en ter dood gebracht. Haar lichaam werd in de Seine gesmeten. Bij het dorp Graville, een kleine gemeente ten oosten van Le Havre, werd haar lichaam door christenen uit het water gevist en werd een tombe voor haar opgericht.

In 876 werd de kust door Noormannen belegerd. De relikwieën werden in een speciaal gebouwde kapel, bijna een fort, veilig gesteld. In 898 werden de stoffelijke overschotten overgebracht naar het stadje Conflans in het departement Yvelines waar Honorina werd opgebaard in een kasteel. Het stadje kreeg de toevoeging Conflans Sainte Honorine.

Het kasteel werd vernietigd in 1082. Monniken bouwden buiten de stadmuren een kerk die werd opgedragen aan Honorina. Deze kerk is uitgegroeid tot een bedevaartsoord waar zich tal van wonderen zouden hebben voorgedaan.

Gevangenen die zijn bevrijd door de invloed van Honorina brachten om haar te eren hun ketenen naar de kerk.

Vanwege het feit dat zij in de Seine werd geworpen is zij uitgeroepen tot patrones van matrozen.

Haar cultus in Normandie dateert vanuit deze periode. Haar naamfeest, 27 februari, wordt vooral in de bisdommen Bayeux en Rouen gevierd.