ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

24 februari – de opstand “La Harelle” begint in Rouen.

24 februari – de opstand “La Harelle” begint in Rouen.

Frankrijk bevond zich in 1382 midden in de Honderdjarige Oorlog. Tientallen jaren van oorlog, geweld en vernietiging hadden het land aan de rand van de afgrond gebracht. Er was sprake van hoge belastingen en economisch verval. Armoede was het gevolg, voeg daar de grote pestepidemie aan toe en de ontevredenheid van de bevolking was te verklaren.

Rouen, toen de tweede grootste stad van het land werden de gevolgen van de oorlog in het bijzonder gevoeld. Karel V had op zijn sterfbed een deel van de belastingen, geld dat nodig was voor de oorlogsvoering, terug gedraaid. Zijn opvolger, Karel VI, zag zich genoodzaakt de gehate belastingen weer in te voeren.

Karel VI

De gilden in Rouen konden zich hier niet in vinden en ontketenden een gruwelijke lokale opstand in de stad welke begon op 24 februari 1382. Deze opstand ging de geschiedenis in als “La Harelle”. Deze opstand vond opvolging in de rest van Frankrijk en werden de Maillotins genoemd. Karel VI trok met zijn leger, onder aanvoering van Filips van Bourgondie, die tevens optrad als regent naar de opstandige steden waarbij Parijs onbeveiligd achter bleef. In de stad ontstond een grote opstand die de koning noopte terug te keren naar de hoofdstad. Een snelle terugkeer naar Parijs was noodzakelijk. De opstand werd bijzonder bloederig neergeslagen en kostte duizenden Parijzenaren het leven.

Omdat de rellen in Rouen voort bleven duren, werd besloten op te trekken naar Rouen om daar met een groot leger de Harelle te beëindigen.

De leiders van de Harelle waren bevreesd een zelfde lot te moeten ondergaan als de inwoners van Parijs. Zij besloten zich niet te verzetten tegen het leger.

Het praalgraf van Philips van Bougondie

Veel leverde deze beslissing niet op. Er vond een enorme slachting plaats. Twaalf leiders van de opstand werden publiekelijk geëxecuteerd. De rechten van de stad werden ingetrokken en de stad kreeg een boete opgelegd van 100.000 franc.

Maar ondanks het neerslaan van de opstand in Rouen was Karel VI niet in staat de belastingen die hij de bevolking van Frankrijk oplegde te innen. De opstand van Rouen en de daaruit voortvloeiende opstanden met de Harelle als voorbeeld. in de rest van Frankrijk hadden dan toch nog iets opgeleverd.