ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

19 februari – André Breton – De paus van het surrealisme.

19 februari – André Breton – De paus van het surrealisme.

Tinchebray is een klein dorpje in het Departement Orne. Het telde onlangs 2.891 inwoners. Niemand kon vermoeden dat op 19 februari 1896 hier een wereldberoemd genie werd geboren. André Breton.

Breton ontwikkelde zich tot een Frans schrijver, essayist en dichter. Hij wordt door velen gezien als de oprichter van surrealisme. Voordien voelde hij een grote betrokkenheid bij het dadaïsme. Dit was een culturele beweging die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde in Zürich. Dada, zoals het ook wel werd genoemd hield zich bezig met mengvormen van poëzie, theater en grafisch ontwerp.

Hoewel Dada maar een kort bestaan heeft geleid is haar invloed bijzonder groot geweest.

Van 1927 tot 1935 was Breton, zoals vele surrealisten, lid van de communistische partij.

In 1924 publiceerde hij, inmiddels in Parijs wonend, het Manifeste du Surréalisme. In 1930 volgde zijn Second Manifeste du Surréalisme. Deze boeken worden gekend als de intellectuele basis van het surrealisme, een kunststroming zowel in de literatuur, fotografie, maar vooral in de schilderkunst.

Breton vond dat het surrealisme een techniek was waarin de oerinstincten de bovenhand nemen en daarbij het bewuste wordt uitgeschakeld.

Het eerste manifest was de vrucht van vijf jaar systematisch proeven nemen, voornamelijk op het gebied van automatisch schrijven. Dit zou rechtstreeks uit het onderbewuste moeten voortkomen. Ook hield hij zich bezig met de resultaten van hypnotische slaap.

Vanwege zijn eerste manifest wordt Breton gezien als grondlegger en theoreticus van het surrealisme, wat hem de naam “paus van het surrealisme” opleverde. Het belangrijkste aandeel dat hij in de beweging had was zijn streven de innerlijke samenhang van het surrealisme te behouden maar ook het streven direct voeling te houden met het gebeuren.

Breton ging zo ver dat hij het beroemde credo van Jacques Lacan aanvaarde waarin deze pleitte de waanzin als enige grens te aanvaarden om de vrijheid te beperken.

“Niet alleen kan het wezen van de mens niet begrepen worden zonder de waanzin, maar dat wezen wordt evenzeer gekenmerkt door de waanzin als limiet van zijn vrijheid”.

Breton overleed in Parijs op 28 september 1966. Hij werd 70 jaar.