ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

15 februari – Het verbod op kiezelsteentjes.

15 februari – Het verbod op kiezelsteentjes.

19 augustus 1942 was een zwarte dag voor Dieppe en voor de geallieerde legers. Op die dag werd slag om Dieppe, ook wel Operatie Jubilee ingezet.

De aanval werd uitgevoerd door meer dan 6.000 infanteriesoldaten, voornamelijk Canadezen. Zij kregen ondersteuning  van de Britse Marine en de RAF. De bedoeling van deze operatie was een redelijke haven te veroveren en gedurende langere tijd bezet te houden. Hiermee wilden men informatie inwinnen, ervaring opdoen en kijken hoe de reactie van de Duitsers zou zijn.

Daarnaast wilde men de Luftwaffe uit haar tent lokken en een gevoelige slag toebrengen.

Het pakte totaal anders uit en mondde uit in een tactische ramp. Geen van de beoogde doelstellingen werden bereikt. 4.384 van de in totaal 6.086 ingezette manschappen die aan wal  kwamen werden gedood, gewond of gevangen genomen. De RAF en de RCAF verloren maar liefst 119 vliegtuigen, terwijl er bij de Royal Navy ook nog eens 555 slachtoffers vielen.

Toch waren het niet alleen de Duitsers die voor deze ramp zorgden. De condities op het strand, dat vol lag met vuursteenkiezels maakten de landing vanaf het begin bijna onmogelijk.

De catastrofe bij Dieppe heeft er waarschijnlijk toe geleid dat de voorbereidingen voor D-Day in een stroomversnelling kwamen.

In 1992 werd een expositie voorbereid in het Memorial van Caen om de vijftigste verjaardag van deze Raid op Dieppe te herdenken.

Op 15 februari ontving de gemeente Dieppe een telefoontje van de inrichter van deze expositie. Yves Devraine vroeg de gemeente een aantal zakken kiezels te leveren om uit te strooien onder de Canadese voertuigen die de landing zo hadden bemoeilijkt en de voertuigen ernstig hadden beschadigd.

Gesneuvelden op het kiezelstrand

De gemeente Dieppe was in eerste instantie bereid om aan het verzoek tegemoet te komen, maar werd toe geconfronteerd met een departementaal decreet uit 1985. Vanaf dat jaar was het verboden om kiezels van de Albasten Kust te verzamelen of te gebruiken.

Er zou in dit geval een uitzondering kunnen worden gemaakt, maar dan moesten de steentjes na de expositie weer aan het strand worden uitgestrooid. Aanvankelijk dacht men aan een grap.

Wat bleek? Deze steentjes, voornamelijk vuursteentjes vielen uit de krijtrotsen, ze werden gepolijst door de zee en behoorden tot de hardste stenen ter wereld. Aan het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde zich een hele industrie rond deze steentjes. Ze werden gebruikt en verwerkt tot grondstof voor schuurpapier, porselein en ceramiek. Er ontstond een ware industrie van kiezelplukkers. Lucien Boar uit Tréport kwam al dertig jaar, elke dag met zijn paard naar het strand om kiezels te verzamelen.

Dat lijkt allemaal erg leuk, totdat de lokale overheid zich realiseerde dat in een paar decennia door het intensieve afgraven van de Albasten Kust, deze voor bijna de helft was verdwenen. Hierdoor werd de beschermende rol die de kust uitoefende ernstig in gevaar gebracht.

Ondanks alle ontstane consternatie bleek de overheid hier een belangrijke en verstandige beslissing te hebben genomen.