ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

18 januari – Charles de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu.

18 januari – Charles de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu.

Op 18 januari 1689 werd Charles de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu geboren in het kasteel van Brede, in de buurt van Bordeaux.

Hij behoorde tot een familie van parlementariërs die veel aandacht schonken aan de armen. Afgaande op zijn geboorteacte zouden zijn ouders een bedelaar als peetoom voor hem hebben uitgekozen.

Hij volgde onderwijs aan het Collège van Harcourt. Op zijn 25ste, in 1714 werd hij voorzitter van het parlement van Bordeaux. In die periode begon hij zich ook sterk te interesseren in politiek en wetenschap. Vooral na de dood van Lodewijk XIV in 1715, waardoor het politieke klimaat in Frankrijk drastisch veranderde. In deze periode begon hij te schrijven. Aanvankelijk wetenschappelijke verhandelingen voor de Academie van Bordeaux.

Vanaf 1728 werd hij lid van de Académie Française. In datzelfde jaar begon hij aan een lange reis door Europa waarbij hij Oostenrijk, Hongarije, Italië, Duitsland, Nederland en Engeland bezocht.

In 1748 publiceerde hij zijn bekendste en meest invloedrijke werk. “Over de geest van de wetten (De L’Esprit des Lois)”. In dit werk beschreef hij zijn studie van republieken, monarchieën en despotisme. Hij keerde zich tegen de slavernij en zocht manieren om de vrijheid te vergroten en tirannie te voorkomen.

 

Hij was de eerste die de aanzet gaf tot de “Trias Politica, de scheiding der machten en deze te verdelen over de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht.

Zijn boek had een grote invloed op de rest van de wereld. Zijn redeneringen werden vaak de basis voor de grondwet van andere landen.

Zijn naam werd later meestal afgekort tot Montesquieu. Deze Franse filosoof wordt beschouwd als een van de belangrijkste filosofen van de Verlichting.

De huidige politieke inrichting van westerse democratieën is mede gebaseerd op zijn ideeën en die van John Locke.

Hoewel geen Normandier, menen we dat deze datum belangrijk genoeg is om te vermelden.