ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

10 januari – Noormannen op Sicilië.

10 januari – Noormannen op Sicilië.

Op 10 januari 1072 zetten Normandiërs voet aan wal op Sicilië. Met welk doel? En waarom hielpen ze Willem niet die op dat moment bezig was Engeland op zijn kop te zetten?

Toch was het Willem zelf die de opdracht had gegeven. De grote Normandische families hadden gebrek aan ruimte in hun eigen streek. Daarom had hij zijn edelen de opdracht gegeven uit te kijken naar nieuwe leengebieden, ver weg van het vaderland.

Er was omstreeks die tijd een grote pelgrimage op gang gekomen naar het Heilige Land en Jeruzalem. Al snel zouden de kruistochten volgen. Een passage en steunpunt in het zuiden zou dus welkom zijn. En het oog viel op het zuiden van Italië.

Het was Tancrède van Hauteville, heer van Cotentin, die met zijn twaalf zonen uit zijn kasteeltje was gegroeid. In een snel tempo veroverde hij met zijn familie en bondgenoten zuid Italië op de Byzantijnen en Sicilië en Malta op de moslims. Hij en zijn zonen verdringen de Lombardische adel uit hun vorstendommen Salerno en Capua. Hoewel, de eer eigenlijk moet worden toegekend aan Robert Guiscard.

Roger de Hauteville, een broer van Robert Guiscard begon met de verovering van Sicilië in 1061. Het zou uiteindelijk tot 1105 duren voordat de Islam helemaal van het eiland was verdreven. Palermo werd de hoofdstad van wat nu het Normandische Koninkrijk Sicilië was. Robert II werd de eerste koning en regeerde van 1130 tot 1154.

Onder zijn heerschappij ontstond een originele, maar solide en welvarende maatschappij, gebaseerd op een smeltkroes van volkeren. Hij ontwierp een vast patroon van administratieve beschaving, gestoeld op respect voor elkaars opvattingen gesteund door het Heilige Roomse Rijk.

In 1194 was Constance de enige erfgenaam van het koninkrijk Sicilië en stond op het punt gekroond te worden. Echter, zij was getrouwd met Henry VI, erfgenaam het Roomse Rijk. De kroning van Constance ging door, maar niet voordat een grote slachting onder de Normandische baronnen werd aangericht. In feite was dit het einde van de Normandische soevereiniteit over Sicilië.