ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Belasting voor verhuurders van vakantieverblijven.

Belasting voor verhuurders van vakantieverblijven.

De Franse fiscus heeft een aantal regels voor eigenaren van kleine ondernemingen. Vaak vallen verhuurders van een Gîtes of Chambre d’Hote daaronder. De regeling wordt wel micro-Bic of het forfaitaire regime genoemd.

Dit houdt dus in dat u wordt aangeslagen voor een vast bedrag op de jaaropbrengst van uw bedrijf. Dat betekent over alle opbrengsten uit verhuur en servicekosten.

In deze aftrek worden alle uitgaven die betrekking hebben op het draaiende houden van het te huur aangebodene gerekend. Extra of bijkomende kosten kunt u niet aftrekken. De uiteindelijke hoogte van de aanslag is uiteraard afhankelijk van uw eventuele andere inkomsten en de belastingschijf waarin u valt.

De micro-entreprise aanslag wordt van rechtswege opgelegd. Dat wil zeggen dat de hoogte van de aanslag automatisch en zonder verdere formaliteit wordt toegepast voor verhuurders van gemeubileerd onroerend goed met een jaarlijkse omzet die niet hoger is dan € 32.600,-.

 

Als de opbrengsten die u uit de huur ontvangt, dus inclusief servicekosten niet hogen zijn dan dit bedrag dan valt u onder dit regime, ook wel genoemd Micro-Bénéfices industriels et commerciaux.

Het voordeel van deze manier van belastingaangifte is dat het simpel is. U geeft alle bedragen die u ontvangen heeft van uw huurders, huur en servicekosten, op via het algemeen aangifteformulier (2072C) in de rubriek Bénéfices industriels et commerciaux.

Hierna zal de Franse fiscus een forfaitaire aftrek toepassen van 50%. Daardoor zult u dus over slechts 50% over uw omzet belasting dienen te betalen.

Het bedrag aan belastingen hangt uiteindelijk af van uw marginale belastingtarief, het Franse taux marginal d’impositon. Dat houdt in, van uw totale inkomen.

Als u gebruik wilt maken van deze regeling, moet u er wel bij stil staan dat u geen andere aftrekposten op mag voeren. Reparaties, werkzaamheden aan uw bezit en rente op leningen kunt u niet aftrekken. Deze regeling is dus alleen interessant als de aftrekbare kosten minder dan 50% van uw omzet bedragen. Komt u hierboven, dan is het z.g. régime réel voordeliger.

Voor de belastingaangifte over 2013 wordt uitgegaan van de percentages toepasbaar op het inkomen over 2012. De hoogte hiervan is:

·         0% tot € 5.963,-

·         5,5% van € 5.964 tot € 11.896,-

·         14% van € 11.897 tot € 26.420,-

Als uw jaaromzet over 2013 meer dan € 32.600,- bedroeg dan valt u onder het régime réel. Het staat u echter vrij om voor dit regime te kiezen als uw omzet lager is dan dit bedrag. Dat houdt in dat u uw ontvangen inkomsten opgeeft, maar er voor kiest, in plaats van het forfaitaire bedrag uw werkelijk gemaakte kosten af te trekken. Hierdoor kunt u bepaalde uitgaven, zoals de aanschaf van bedrijfsmiddelen: auto- maaimachines – bedde- en linnengoed – wasmachine, worden verrekend met de opbrengsten uit de huur.

Welke aftrekposten komen voor vermindering op de huurinkomsten in aanmerking:

·         Notariskosten, oprichtingskosten voor een vennootschap, kortom vestigingskosten;

·         Kosten welke u heeft gemaakt voor verbetering, onderhoud en reparatie;

·         Lokale belastingen;

·         Beheer en verzekeringskosten;

·         Betaalde rente op leningen;

·         Afschrijvingskosten op inrichting en verbetering. Deze kosten worden verrekend over een periode die kan variëren van 5 tot 01 jaar en komt dus neer op een aftrek van 10 tot 20% per jaar.

·         Het aankoopbedrag van een woning is geen aftrekpost. De woning kan worden afgeschreven naar rato van de levensduur van het huis. Als de levensduur van de woning wordt geschat op bijvoorbeeld 50 jaar. Dat houdt in dat u de waarde       van de woning voor uw balans elk jaar met 2% naar beneden bij kunt stellen.

Op deze manier kunt u te werk gaan voor al uw gemeubileerde verhuurobjecten. Houdt er wel rekening mee  dat u de winst op het ene object moet verrekenen met het verlies op andere. Na verrekening komt u uit op het totaalresultaat. Dat kan een winst of verlies inhouden.

Heeft u winst behaald, dan wordt deze bij de overige inkomsten opgeteld. Hierover dient u belasting te betalen. Heeft u echter een negatief resultaat geboekt, dat kan het verlies worden verrekend met de inkomsten in de volgende jaren. Hiervoor mag u uw verlies verdeeld over een periode van 10 jaar in mindering brengen.

Als u niet gespecialiseerd bent in de Franse belastingen, moeite heeft met de taal dan raden wij u aan in contact te treden met een goed fiscalist. Rob van Schijndel, een Nederlandse fiscalist die al jaren werkzaam is in Frankrijk willen wij u van harte aanbevelen.

Voor meer informatie, kijk op: http://www.frankrijkemigratie.nl