ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Voorwaarden bij het huren van een woning.

Voorwaarden bij het huren van een woning.

Het kan voorkomen dat u om verschillende redenen (tijdelijk) een huis wilt huren in Frankrijk. U heeft bijvoorbeeld werk gevonden en wilt rustig rondkijken naar een koopwoning. Of u wilt een eigen bedrijf opstarten maar vindt het verstandiger om voorlopig te huren en later pas te kopen. U bent dan dikwijls aangewezen op een makelaar die ook huizen verhuurt. Bij de meeste makelaarskantoren kunt u zowel kopen als huren.

 

Maar makelaars die woningen verhuren voor huisvesting voor lange of korte tijd, plassen nogal een buiten de pot. Enige tijd geleden deed UFC-Que-Choisir, de Franse tegenhanger van onze Consumentenbond een uitgebreid onderzoek naar de activiteiten van makelaars. De resultaten van het onderzoek waren schokkend.

 

In bijna tweederde van de gevallen werd duidelijk dat makelaars onterecht vragen naar documenten die verboden zijn. Gevraagd werd naar een verklaring van een vorige verhuurder, een verklaring van een werkgever of een pasfoto. Daar heeft een makelaar niets mee te maken en mag het dus niet vragen.

 

Ook is de makelaar al gedurende meer dan 20 jaar verplicht om zijn honorarium voor geleverde diensten zichtbaar in zijn kantoor te publiceren via een tarievenlijst. In een op de vijf kantoren ontbreekt deze lijst nog steeds.

De makelaar mag in geval van verhuur alleen de kosten voor het opmaken van het huurcontract in rekening brengen. Hoewel die per makelaar kunnen variëren, schromen veel makelaars niet om voor hun bemiddeling de kosten van één maand huur in rekening te brengen. Dit mag dus officieel niet. Maar als de kosten voor het opmaken van het huurcontract de huur van één maand huur niet te boven gaan, heeft u weinig te reclameren.

 

Ook wordt nog regelmatig gevraagd om een borg van tenminste één maand huur, vaak zelfs meer. Ook als bleek dat de inkomsten van de huurder ruim voldoende zijn werd in 28% van de onderzochte gevallen om een bankgarantie of een borg gevraagd. Dat is volgens UFC-Que-Choisir volledig illegaal. De FNAIM, de belangenvereniging van makelaars, beweerd dat dit wordt dit gedaan om de verhuurder te beschermen. Hoewel deze organisatie toch ook wel toegeeft dat in bepaalde gevallen misbruik voorkomt.

 

Ook werd in 30% van de gevallen het sinds enige jaren verplichtte DPE – Diagnostic de Performance Ēnergétique bekend te maken. Toch wel makkelijk als u bij benadering weet wat u maandelijks aan energiekosten neer moet tellen.

 

De Franse overheid werkt momenteel aan maatregelen waarin de beroepsregels voor deze branche worden vastgelegd. Overtreders van de regels zouden hun Carte Professionel kwijt kunnen raken.