ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Overige voorwaarden

De SAFER waakt over de natuur

Voor de meeste kopers is het financieringsvoorbehoud de belangrijkste ontbindende voorwaarde. Er zijn er echter nog meer en bovendien is er nogal eens verwarring over de aard van een voorwaarde.
In sommige uitvoeringen van het compromis de vente staan de opschortende en ontbindende voorwaarden door elkaar.

In principe is het zo dat alle mondelinge afspraken die koper en verkoper overeen zijn gekomen in het compromis de vente opgenomen kunnen worden als opschortende en ontbindende voorwaarden.
Daarnaast zijn er voorwaarden die bij wet worden geregeld bij de overdracht van onroerend goed en dus wettelijk moeten worden opgenomen.

Op het moment dat de bedenktijd van zeven dagen voorbij is, gaat de notaris aan de slag met de overige opschortende en ontbindende voorwaarden. Voor de meeste daarvan doet hij zelf actief navraag, zoals bij het kadaster, het register van hypotheken, de gemeente en de SAFER.
Deze laatste is een maatschappij die zich bezig houd met de ontwikkeling van landbouwgebieden.
(www.safer.fr).

De notaris doet dit werk in alle stilte, totdat een van die voorwaarden in werking treedt. Wanneer u in de eerste twee maanden na ondertekening van het compromis de vente niets van de notaris hoort, is dan meestal goed nieuws en zijn er geen beperkingen gevonden.

Op het moment dat de financiering is geregeld, dient u dit te laten weten aan de notaris. Ook als u afziet van financiering en toch cash wilt betalen, dient u de notaris hiervan op de hoogte te brengen.
Als er van uw kant nog opschortende en/of ontbindende voorwaarden waren die vervallen zijn, moet u dit ook aan de notaris dit laten weten.
De tijdstippen en de manier van communiceren met de notaris zijn opgenomen in het compromis de vente.

Er is een wezenlijk verschil tussen opschortende en ontbindende voorwaarden. Door de opschortende voorwaarden kan de koop uitgesteld worden, maar de verkoper heeft wettelijk het recht en diverse mogelijkheden om de koper alsnog tot afname van het huis en betaling van het volledige overeengekomen bedrag te dwingen.
Het is dus niet zo dat u, door inlevering van de aanbetaling, via de opschortende voorwaarden van de koop af kunt zien.

Ieder persoon en elke organisatie welke een droit de préemption (voorkeursrecht) heeft of meent te hebben krijgt twee (in voorkomende gevallen drie maanden) tijd om dit voorkeursrecht uit te oefenen. Als ze dit recht opeisen gaat de verkoop aan de potentiële koper niet door, maar voor de verkoper wel, onder dezelfde voorwaarden.
De gemeente heeft altijd een droit de préemption. Ze moet binnen twee maanden schriftelijk laten weten of ze gebruik wil maken van haar recht. Dat zou kunnen omdat ze uitbreidingsplannen heeft of een bestemmingsplan aan gaat passen.
 

Deze boomgaard zou uw tuin niet kunnen worden door ingrijpen van SAFER

De SAFER kan een stok in de wielen steken wanneer mocht blijken dat zij uw domein of een deel daarvan aan wil kopen omdat dat is geclassificeerd als landbouwgebied.

Tenslotte is het aan te raden om alle roerende goederen te beschrijven inclusief vermelding van de verkoopprijs. Laat deze lijst door de notaris toevoegen, eerst aan het compromis de vente en later aan de acte authentique. Veel makelaars vinden dit een vervelend karwij en gedoe. Verkopers zijn er ook niet echt van gecharmeerd, na het maken van de lijst is sjoemelen niet meer mogelijk. Beide zullen proberen hier onderuit te komen.
Blijf hier echter op aandringen en zorg er voor zelf aanwezig te zijn bij het opstellen van de lijst. Blijf als vervelende Hollander of Vlaming aandringen, zelfs doordrammen.
Het is te vaak voorgekomen dat de koper denkt bepaalde zaken te hebben overgenomen en de verkoper denkt diezelfde zaken niet te hebben mee verkocht.
Er zijn verkopers die de zaak moedwillig flessen, maar ook kopers die er vreemde ideeën op na houden over wat wel en niet bij de roerende goederen hoort.
Het doet er niet toe wie gelijk heeft. Alleen met een goede en gedetailleerde lijst die bekend is bij de notaris heeft u een poot om op te staan.