ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Tekenen van het compromis de vente

Is het stadje wel zo fantastisch?

Toch wel spannend. Op de afgesproken datum en tijd stapt u het notariskantoor binnen om het compromis de vente te tekenen. Vaak wordt daarbij een goed glas wijn geschonken en u verlaat het kantoor met een bijna euforisch gevoel. U bent (grootgrond- en) huisbezitter in Frankrijk..

Toch niet helemaal! Na het tekenen gaat op de daarop volgende dag een periode in van zeven dagen bedenktijd., het zogenaamde délai de rétractation. Met deze zeven dagen worden kalenderdagen bedoeld, dus geen werkdagen. Deze periode van zeven dagen geldt overigens alleen voor de koper, niet voor de verkoper!
Gedurende deze week kunt u zonder opgaaf van reden alsnog afzien van de koop. Uiterlijk op de zevende dag dient u de notaris, per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van uw beslissing. Het tekenen ten kantore van de notaris is de meest voorkomende manier. Maar er zijn andere manieren.
 

Bent u wel welkom in de buurt?


De tweede manier is het compromis de vente laten tekenen bij procuration. Dit is een volmacht waarin u de medewerkers van het notariskantoor machtigt, of een derde namens u te tekenen.

De derde, maar meest tijdrovende manier is de volgende. U kunt of wilt niet aanwezig zijn bij de ondertekening. De notaris kan dan het definitieve exemplaar van het compromis de vente aan u toesturen. U tekent dan het aantal voorgeschreven exemplaren. Maak altijd een kopie voor uw eigen administratie van het origineel zodat duidelijk is welke versie u heeft ondertekend.
Vervolgens stuurt u de exemplaren door naar de verkoper. Sommige notarissen hebben liever niet dat hun adres als correspondentieadres wordt gebruikt.
De verkoper ondertekent vervolgens de contracten en stuurt deze op zijn beurt door naar de notaris, die na controle uw exemplaar aan u toe zal sturen.
De zeven dagen bedenktijd gaan in op de dag, volgend op de dag van verzending door de notaris van het door alle partijen getekende exemplaar.

Ons advies is om toch maar zelf aanwezig te zijn bij het ondertekenen van het compromis de vente. De reden daarvoor is simpel. Gebruik de komende zeven dagen goed.
• Zet alles nog een op een rijtje. Is dit echt wat u wilt? Realiseer u dat de ondertekening van het compromis de vente betekent dat u er een week later voorgoed aan vast zit en er alleen nog maar onderuit kunt komen onder zeer bijzondere omstandigheden;
• Praat over het huis en uw plannen daarmee met elke dorpsgenoot die u tegen komt. Ga op tournee in de omgeving. Als u er toch geen prettig gevoel bij heeft of aanvoelt dat u niet echt welkom bent in de buurt, u er zelfs slapeloze nachten van krijgt. Realiseer u dan dat één kort briefje aan de notaris volstaat om de koop af te blazen;
• Stap het gemeentehuis binnen en praat, liefst met de burgemeester of een verantwoordelijke ambtenaar. Vraag wat zij u kunnen vertellen over het huis en de omgeving. Volgens de Franse wet heeft de verkoper weliswaar de plicht om de koper te informeren over alle bekende gebreken en problemen. De koper heeft tegelijkertijd de informatie-ophaalplicht. Maak dus altijd een afspraak op de Mairie (gemeentehuis) om een eventueel bestemmingsplan te bestuderen en u goed voor te laten lichten. Laat u goed informeren over erfdienstbaarheden. Als u toch daar bent, gebruik die zeven dagen dan ook optimaal;

 

Past de school bij uw kind en uw opvattingen?

• Als u kinderen heeft, ga dan naar de plaatselijke school om kennis te maken. Als u niet enthousiast bent over de opleidingsmogelijkheden is dit huis misschien wel niet wat u moet nemen. Het is goed om te weten dat er in Frankrijk nauwelijks een vrije schoolkeuze bestaat. Er wordt door het parlement wel gewerkt aan een vrijere (nog niet helemaal vrije) schoolkeuze vast te leggen.

Laat het compromis de vente altijd door iemand die hier in thuis is, lezen. Vraag altijd aan de notaris of hij een concept (projet) liefst per e-mail aan u wil toesturen. Hou er rekening mee dat er nog legio Franse notarissen zijn die de voorkeur geven aan een fax.

Nogmaals, laat het compromis de vente altijd lezen door iemand die deskundig en neutraal is. Ons team kan en wil u hier graag bij helpen. Wij beschikken over deze expertise.
In vredesnaam, haal het document nooit door een vertaalmachine. Daar komt echt wartaal uit omdat deze techniek veel (archaïsche) begrippen niet helemaal of zelfs helemaal niet herkent en dus niet weet hoe te vertalen.

Door de ondertekening van het compromis de vente en na afloop van de wettelijke bedenktijd van zeven dagen zult u eigenaar worden van een “Leuk optrekje” tenzij u gebruik kunt maken van zeer strikte, nauwkeurig omschreven opschortende voorwaarden. Als het contract goed zit, zit u ook goed.
Als er ook maar iets fout gaat, kunt u daar nog jaren last van hebben, zowel financieel als emotioneel.