ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Blaastest nu al van de baan.

Blaastest nu al van de baan.

 

In 2011 lieten in Frankrijk 3.970 mensen het leven in het verkeer. De Franse regering wilde dit aantal sterk terug dringen en heeft daarvoor de nodige maatregelen getroffen.

Omdat de meeste dodelijke slachtoffers het gevolg waren van overmatig alcohol gebruik, had men in Frankrijk een wet aangenomen waarbij elke automobilist vanaf 1 juli 2012 verplicht was een ademtest in zijn voertuig aanwezig te hebben. Dit gold zowel voor auto’s als voor motoren.

 

Men was dus voortaan bij wet verplicht in Frankrijk een alcohol blaastest in je wagen aanwezig te hebben. Het idee achter deze wet was, dat automobilisten bij ernstige twijfel aan zichzelf, zouden kunnen checken of rijden wel verantwoord is.

 

Aanvankelijk zou er sprake zijn van een overgangsregeling. Maar vanaf 1 november 2011 zou men bij het niet in de auto hebben van de blaastest onmiddellijk op de bon worden geslingerd. De afschrikwekkende boete zou € 11,- bedragen.

 

Maar de praktijk is altijd verschillend van de theorie. Wat blijkt? De enige fabriek in Frankrijk die in staat is deze blaastesten te produceren, kan de vraag niet aan. Daarnaast zijn de goedkope blaastesten giftig en onbetrouwbaar. Ook is vast komen te staan dat ongelukken waarbij alcohol in het spel is, vaak worden veroorzaakt door mensen die, met enig gevoel voor verantwoordelijkheid al wisten dat ze niet mochten rijden.

 

In de regering Hollande is er grote weerzin tegen deze maatregel van de vorige regering. Daarom heeft de Minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Valls aan de Raad voor Verkeersveiligheid gevraagd nog eens te bekijken of deze maatregel echt nut heeft.

Binnen de kring van Verkeersveiligheid deskundigen heerst verdeeldheid. Maar naar het zich aan laat zien, gaat deze maatregel van de baan.

 

Vooralsnog is de verplichte blaastest in uw voertuig voor onbepaalde tijd uitgesteld.