ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Dossier Diagnostic Technique

Dossier Diagnostic Technique

Hoewel er vaak sprake is van technische inspecteurs, en zij zich ook als zodanig presenteren, kan de indruk ontstaan dat zij de technische staat van een woning beoordelen. Dat doen de DDT inspecteurs dus niet.

 

Er is een (steeds langer wordende) lijst met technische inspecties (diagnostic technique) die een verkoper wettelijk verplicht moet laten uitvoeren voordat Frans onroerend goed verkocht kan worden. In feite is dat een goede bescherming voor de koper. Voor deze inspecties kunnen een of meerdere technische inspecteurs worden ingeschakeld. Er zijn veel bedrijven die alle inspecties uitvoeren. Hierdoor kan de verkoper de inspectie in een keer volledig laten uitvoeren. 

Een inspectie wordt vaak uitgevoerd door le Consuel. Hoewel le Consuel in principe alleen maar bevoegdheden heeft op het terrein van elektotechniek, werken zij nauw samen met andere technische inspecteurs.

 

Vaak wordt de uitkomst van alle inspecties in één rapport opgenomen. Ook kan het voorkomen dat het allemaal losse rapportjes worden.

Let op: alleen een als zodanig ingeschreven en erkend bedrijf mag de bewuste inspecties uitvoeren. Let daarbij goed op. Alleen een als zodanig ingeschreven en erkend bedrijf mag de bewuste inspecties uitvoeren. 

De rapporten omvatten de bevindingen op het gebied van energie (DPE of Diagnostic Performance Energétique), afvalwater,(inclusief septic tank), ongedierte, parasieten. schimmel, asbest, lood gasinstallatie, elektrische installatie, natuurlijke risico's, zwembad (indien aanwezig) en woonoppervlak. Dat laatste alleen bij de verkoop van een appartement of flat.

 

Het Dossier Diagnostic Technique beval alleen de waarnemingen van de inspecteur. Wat de technische en financiële gevolgen zijn van zijn waarnemingen wordt niet vermeld. De inspecteur kan die informatie niet geven omdat hij daarvoor niet is opgeleid. Als de waarnemingen aanleiding geven tot onzekerheid of ongerustheid is het belangrijk het pand door een bouwkundig expert nader te laten onderzoeken. Deze expert zal wel precies aangeven wat de gevolgen zijn van het geconstateerde.

 

Dat alleen maar gesignaleerd wordt doet niets af aan het belang van het Dossier Diagnostic Technique. Het is een goede bescherming voor de koper omdat het aangeeft waaraan speciale aandacht geschonken moet worden. De koper hoeft alleen maar te controlere of het rapport aanwezig is en volgens de wettelijke regels is opgesteld.

 

Nu is er één belangrijk punt, waar nog wel eens misverstanden over zijn. Wat gebeurt er als op het moment van ondertekening van het compromis de vente de vereiste rapporten niet aanwezig zijn? De koper kan dan de oplevering van de rapporten opnemen als ontbindende voorwaarde in het compromis de vente. Echter, de inhoud kan niet worden opgenomen als ontbindende voorwaarde!

Er zijn makelaars (en verkopers) die heel luchtig omgaan met het Compromis de Vente, en nonchalant melden dat ze zelf wel een verklaring op willen stellen dat als er asbest aanwezig is in de woning of als de elektrische installatie niet goed is, de koop dan niet door hoeft te gaan. Dat kan nonchalance-te-goeder-trouw zijn, het kan ook malafide zijn. Dus oppassen! We adviseren de koper om te eisen dat hij alle rapporten mag inzien voorafgaande aan de ondertekening van het compromis de vente. Alleen dan kan de koper beslissen of de inhoud van die rapporten zodanig ernstig is dat hij maar liever afziet van de aankoop of de aankoop heronderhandelt.