ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Bouwkundig inspecteur

Bouwkundig inspecteur

ODe verkoper is wel verplicht melding te maken van alle mankementen, ook bouwkundige gebreken, in verband met de wetgeving rondom de verborgen gebreken. Verder moeten er verplicht een aantal technische rapportages worden opgeleverd door de verkoper. Dit heeft u op de vorige pagina kunnen lezen. Toch, het totaal van die rapportage staat niet gelijk aan een bouwkundige inspectie.


Het staat de koper natuurlijk vrij om zelf alles te inspecteren of een bevriende aannemer of bouwkundige mee te nemen. Indien de koper een bouwkundig onderzoek wenst te doen, is het aan te raden dat te doen voordat het compromis de vente wordt getekend. De kosten hieraan verbonden zijn uiteraard voor de koper. Indien de koper bouwkundig onzeker is, kan hij een deskundige inschakelen. Wij kunnen u die ter plaatse leveren. 

Als het aan te kopen huis jonger is dan tien jaar, of wanneer er in de laatste tien jaar een ingrijpende verbouwing heeft plaatsgevonden, dan moet de koper een bewijs aanleveren dat de (ver)bouw(ing) geheel conform de bouwvergunning is uitgevoerd. Daarnaast moet hij de naam en adresgegevens van de aannemer en eventueel de gegevens van de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer opgeven. In Frankrijk is een aannemer verplicht een tienjarige garantie (garantie décennale) af te geven op een (ver)bouw(ing). Deze garantie gaat automatisch over op de nieuwe eigenaar. 

 

De gemeente weigert een certificat de conformité af te geven indien er een verbouwing heeft plaatsgevonden waarvoor geen bouwvergunning is verleend of indien de bouw niet conform de bouwvergunning is gerealiseerd. De aanwezigheid van een certificat de conformité moet dus opgenomen worden als opschortende voorwaarde in het compromis de vente in alle gevallen waarin de (ver)bouw(ing) jonger is dan 10 jaar. Bij een verbouwing gaat het steeds alleen maar om constructieve werkzaamheden die volgens de Franse wet onderhevig zijn aan een bouwvergunning. Voor alles wat gebouwd is zonder dat daar een bouwvergunning voor verplicht was, wordt natuurlijk ook geen certificat de conformité afgegeven.