ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Zelf klussen of laten doen. Artisan of beunhaas?

Zelf klussen of laten doen. Artisan of beunhaas?

Laat u uw nieuwe woning verbouwen of opknappen? Wordt het dan gedaan door een erkende vakman of iemand die zich als vakman voordoet? De laatste groep is sterk vertegenwoordigd in Frankrijk. Vaak zijn het Nederlandse of Engelse doe-het-zelvers, (ex)bouwvakkers, (ex)loodgieters, die noodgedwongen wat moeten bijverdienen.

 

Even een huisje opknappen?

 

Zolang zij over de nodige kennis en ervaring beschikken en de Franse regels en (bouw)voorschriften volgen, is er niets aan de hand. Dat betekent dat ze zich hier aan houden en de voorgeschreven materialen gebruiken die voldoen aan de Franse normen.

Helaas blijkt het in de praktijk nogal eens anders uit te pakken. Veel van deze “vakmensen” zijn onvoldoende of helemaal niet opgeleid en lappen regels aan hun laars. Vaak zijn ze ook niet verzekerd.

Mocht u besluiten verbouwingswerken of opknapwerkzaamheden uit te laten voeren door een lokale artisan, let dan op een aantal zaken.

 

Offerte

Begin altijd met een schriftelijke offerte op te laten maken. In de offerte moet worden beschreven wat de werkzaamheden precies omvatten, hoe lang ze duren en wat de prijs is. Laat in de offerte een boeteclausule opnemen voor laattijdig afleveren en leg vast dat er een bon de réception getekend moet worden bij  oplevering.

Een betrouwbare aannemer zal hier absoluut geen bezwaar tegen maken en u zelfs zijn kwalificaties overleggen. U bent zelf voor de belangrijkste zaken ingedekt.

Offertes kunnen verschillen en de ene aannemer levert beter werk dan de andere. Vaak gaat het om grote bedragen. Ons voorstel is dan ook om altijd drie offertes aan te vragen zodat u vergelijkingsmateriaal heeft.

Door gedetailleerd te beschrijven wat er geleverd moet worden weet de aannemer dat u de offerte zorgvuldig zult bestuderen. Maar lang niet iedereen is ter zake kundig. Wanneer het om een grote investering gaat is het een goed idee om een onafhankelijk expert in te schakelen die de aanvraag opstelt, de offerte beoordeeld en later het geleverde werk beoordeeld. De kosten hiervoor worden bijna altijd terugverdiend.

Dak voor en na de verbouw - afkeuren

 

In april 1998 werd in Frankrijk de wet Raffarin van kracht. Ingevolgde deze wet moeten alle ondernemers in de bouw aan minimale kwalificaties voldoen. Die kwalificaties bestaan uit:

Een CAP (certificat d’aptitude professionelle), wat een getuigschrift van vakbekwaamheid is;

Een BEP (Brevet d’études professionelles) dat staat voor een getuigschrift voor een studie in het beroepsonderwijs;

Of aantoonbaar drie jaar professionele ervaring.

Door werkgevers organisaties in bepaalde branches zijn, om de kwaliteit van hun diensten te verbeteren en te garanderen, procedures in het leven geroepen. Zij verlenen aan bedrijven die zich hierbij hebben aangesloten, een keurmerk. Als u als klant ontevreden bent over het geleverde werk kunt u contact opnemen met de instantie die het keurmerk heeft afgegeven.

Als een onderneming niet gecertificeerd of gekwalificeerd is, hoeft dat niet te betekenen dat u niet met hen in zee kunt gaan. Elk bedrijf kan haar eigen behoeften en middelen zelfstandig beheren.

De kosten van een keurmerk zijn terug te vinden in het bedrag van de offerte.De titel van Maitre Artisan mag een aannemer voeren als hij over een meesterbrevet. Deze titel kan worden verstrekt aan een aannemer wanneer hij ten minste twee jaar aantoonbare beroepservaring heeft of wanneer hij minstens 10 jaar staat ingeschreven in het handelsregister.

De titel van Artisan mag worden gevoerd als de aannemer beschikt over een diploma of tenminste zes jaar staat ingeschreven in het handelsregister.

 

Voor vakmensen zijn er een aantal diploma’s. Zo is en het CIP ( Certificat d’identité professionelle). Dit bewijs van professionele bekwaamheid wordt afgegeven door de organisatie CAPEB (Confédération de l’Artisinat et des Petit Entreprises du Bâtiment). Deze organisatie geeft daarbij te kennen dat de aannemer verzekerd is en dat hij aan alle permanente bijscholingscursussen deelneemt.

 

Logo Lokale Cabep

CAPEB kent ook een certificaat Métiers du Patrimoine. Dit certificaat is voorbehouden voor ambachtelijke aannemers die zijn gespecialiseerd in werkzaamheden aan oude of beschermde gebouwen.

Verbouwen aan een monument – vak appart

 

Qualibat staat in voor de technische bekwaamheid van een bedrijf, ingedeeld op basis van gerealiseerde omzet en het niveau van certificering. Het certificaat wordt steeds afgegeven voor een periode van één jaar. Qualibat staat onder toezicht van het ministerie van wonen.

Qualielec is een gelijkaardig beoordelingsmechanisme dat instaat voor de kwalificering en certificering van elektrobedrijven.

Logo Qualibat

U ziet, een artisan gebruiken geeft de meeste waarborg dat het werk goed zal worden uitgevoerd maar het blijft oppassen geblazen. Een bekende truc van oneerlijke artisans (maar vooral van beunhazen) is meerwerk. Dat wordt soms in de offerte verborgen of helemaal niet genoemd. Later komt dat meerwerk, als verrassing en op een moment dat u niet meer terug kunt, naar voren. 

Ga bij de keuze van een artisan niet af op wat u heeft gehoord van de eigenaar van de Chambre d’Hôte of de makelaar. De vriendjespolitiek die zoveel voorkomt op het Franse platteland is geen goede basis voor de keuze van uw artisan. U heeft een dosis wijsheid en gezond wantrouwen nodig voordat u de uitvoering van uw plannen aan iemand toevertrouwt. 

 

 

 

De beunhaas

 

Grasmaaiende beunhaas? Prima


Een beunhaas inhuren kan soms weinig kwaad. Voor gras maaien of een zwembad schoonmaken zijn weinig kwalificaties nodig. De beunhaas is dan bijna altijd goedkoper dan een artisan. Gaat het echter om een grotere klus als een verbouwing, restauratie of een renovatie dan zijn kennis, ervaring en verzekering van groot belang. 

Beunhazen adverteren bijna nooit en ze vinden het buitengewoon onprettig als u vragen stelt over hun kwalificaties, vakkennis en aansprakelijkheidsverzekering. Als zij u een antwoord geven is het belangrijk deze nauwgezet te controleren. 


Garantie en verzekering
 

De kans dat er wat fout gaat met de aflevering door een beunhaas is aanzienlijk dus de gegeven garantie moet betrouwbaar zijn. Helaas is de garantie van een beunhaas meestal niets waard. Zij zijn bijna nooit verzekerd dus de garantie is niet gedekt. 
Sommige beunhazen zeggen verzekerd te zijn en geven zelfs details van hun verzekering. Vaak blijkt dat die verzekering niet geldt voor het werk waarvoor de beunhaas zich aanbiedt. 
 
 
 De gevolgen kunnen catastrofaal zijn

 
Een beunhaas gebruiken kan verstrekkende gevolgen hebben. Om een paar problemen te noemen:

·         Herstel van wat de beunhaas heeft afgeleverd kan duur zijn

·         U kunt problemen krijgen met de gemeente in verband met het onjuist uitvoeren van de bouwvergunning

·         Het is mogelijk dat de beunhaas de regels en voorschriften niet heeft gevolgd en de juiste materialen niet heeft gebruikt

·         U kunt, in het meest ernstige geval, met een inferieur huis blijven zitten dat later onverkoopbaar blijkt te zijn. Als u ooit besluit het huis te verkopen komen de problemen bij een technisch onderzoek onherroepelijk naar voren.


Een beunhaas kan zo veel meer kosten dan u ooit aan een artisan zou hebben moeten betalen.


Laat u niet inpakken
 

Beunhazen weten hoe ze met mensen, die net in Frankrijk zijn aangekomen, moeten omgaan. Zij ontvangen u met open armen, nodigen u uit voor een etentje en na een paar weken en de nodige flessen wijn ontstaat een hechte vriendschap. 

Uiteindelijk komt het noodzakelijke werk ter sprake en de beunhaas kan helpen. Hij noemt een relatief lage prijs en de beslissing wie het werk gaat uitvoeren is dan eenvoudig. Het is, onder vrienden, niet nodig veel op papier te zetten.

U komt er later pas achter dat je in een paar weken geen vrienden wordt en dat het aloude “goedkoop is duurkoop” ook in Frankrijk geldt.