ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Technische Inspectie

Technische Inspectie

Er is een (steeds langer wordende) lijst met technische inspecties (diagnostic technique) die een verkoper wettelijk verplicht moet laten uitvoeren voordat Frans onroerend goed verkocht kan worden. In feite is dat een goede bescherming voor de koper. Voor deze inspecties kunnen een of meerdere technische inspecteurs worden ingeschakeld. Er zijn veel bedrijven die alle inspecties uitvoeren. Hierdoor kan de verkoper de inspectie in een keer volledig laten uitvoeren. De als best bekend staande inspectie wordt uitgevoerd door le Consuel. Hoewel le Consuel in principe alleen maar bevoegdheden heeft op het terrein van elektotechniek, werken zij nauw samen met andere technische inspecteurs.

Vaak wordt de uitkomst van alle inspecties in één rapport opgenomen. Ook kan het voorkomen dat het kunnen ook allemaal losse rapportjes worden.

Let op: alleen een als zodanig ingeschreven en erkend bedrijf mag de bewuste inspecties uitvoeren. De rapporten omvatten de bevindingen op het gebied van lood, asbest, termieten, exacte oppervlakte, elektriciteit en gas en indekking tegen verborgen gebreken.

Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper dat deze rapporten worden geleverd. De koper hoeft alleen maar te controleren of ze er zijn en volgens de wettelijke regels zijn opgesteld. De kosten zijn voor rekening van de verkoper.

Nu is er één belangrijk punt, waar nog wel eens misverstanden over zijn. Wat gebeurt er als op het moment van ondertekening van het compromis de vente de vereiste rapporten niet aanwezig zijn? De koper kan dan de oplevering van de rapporten opnemen als ontbindende voorwaarde in het compromis de vente. Echter, de inhoud kan niet worden opgenomen als ontbindende voorwaarde!


Er zijn makelaars (en verkopers) die heel luchtig omgaan met deze rapporten. En nonchalant melden dat ze zelf wel een verklaring op willen stellen dat als er asbest aanwezig is in de woning of als de elektrische installatie niet goed is, de koop dan niet door hoeft te gaan. Dat kan nonchalance-te-goeder-trouw zijn, het kan ook malafide zijn. Dus oppassen! We adviseren de koper om te eisen dat hij alle rapporten mag inzien voorafgaande aan de ondertekening van het compromis de vente. Alleen dan kan de koper beslissen of de inhoud van die rapporten zodanig ernstig is dat hij maar liever afziet van de aankoop of de aankoop heronderhandelt.