ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Houtverwarming, hoe lang nog?

Houtverwarming, hoe lang nog?

In Frankrijk wordt nog steeds veel hout gestookt. Daar komt binnenkort verandering is.

Het gebruik van een open haard wordt in de loop van de komende jaren aan banden gelegd in de grote steden in Frankrijk. Te beginnen in Parijs per 1 januari 2015.

Deze wijze van verwarmen levert veel fijnstof op wat grote gezondheidsschade veroorzaakt. Vooral haarden, die in feite open vuren zijn, en houtkachels die een laag rendement hebben zullen verbannen worden.

Een open vuur noemt men een haard waar geen glazen deurtje voor de vuurkorf zit en als er ook geen extra ruimte omheen zit voor toevoer van zuurstof.

Vanuit milieu oogpunt hebben open haarden, zonder bovengenoemde voorzieningen, ook een zeer laag rendement. Men stookt voor een groot deel voor de vogels op het dak.

De branche organisaties hebben een verduidelijking opgesteld die te lezen is op: https://www.poelessabois.com/compendre/normes-labels-flamme-verte.php

En dan nog alleen als er 4 of 5 sterren op zitten, toegekend via het label Flamme Verte. Later (in 2018) komt er nog een verdere verdeling naar hogere klassen zoals 6 en 7.

 

Voor de toekenning van de sterren zijn de volgende criteria toegepast:

Rendement:

1.      Ten minste 70% voor een houtkachel (> 75% voor de klassen 6 en 7)

2.      85% voor een pelletkachel (> 87 en 90% voor de klassen 6 en 7)

3.      80% voor een ketel op hout of snippers.

 

Waarden uitstoot van CO (koolmonoxide, kolendamp)

1.      Onder of gelijk aan 0,3% (13% kooldioxide) voor een houtkachel en < onder de 0,15% of 0,12% voor de klassen 6 en 7

2.      0,04% of minder voor een pelletkachel, < dan 0,03 of 0,02% voor de klassen 6 of 7.

 

Uitstoot fijnstof en roetdeeltjes (tussen 40 en 80 mg/Nm³).

1.      Houtblokken: < 90 mg/Nm³ voor klasse 5, < 50 voor klasse 6 en 30 mg/Nm³ voor klasse 7

Twee andere zaken worden ook nog meegenomen:

COV, composes organiques volatiles – restmateriaal wat onverbrand de atmosfeer ingaat.

NOx, stikstofoxide.

Apparatuur die niet aan de eisen voldoet kan vervangen worden met hulp van een credit d´impots. De BTW is het lage tarief van 5,5%.

Deze gegevens zijn ontleend aan de site: www.poelesabois.com

 

Tekst: Ir. Edith Janzen.