ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Isolatie aan de buitenzijde

Isolatie aan de buitenzijde

Het isoleren van gebouwen met de isolerende materialen aangebracht aan de buitenkant van de constructie, komt in Frankrijk niet zo veel voor. We zien deze aanpak vooral in Duitsland en de Alpenlanden. En dat terwijl buitenisolatie veel wordt toegepast als er geen of onvoldoende spouw aanwezig is (spouw is de tussenruimte tussen 2 muurbladen).

 

Dit laatste is in Frankrijk vaak het geval. Het grote voordeel ten opzichte van isolatie aan de binnenzijde is dat er minder zogenaamde koudebruggen kunnen ontstaan. Daarover verderop meer. De isolatie aan de buitenzijde wordt aangebracht in de vorm van isolatieplaten, zoals polystyreen, polyurethaan of foamglas. Deze platen worden met lijm tegen de buitenmuren aangebracht.

Hierop wordt vervolgens een versteviging aangebracht in de vorm van een gaas of net, al dan niet met lijm vastgezet. Daarop kan vervolgens een pleisterlaag worden aangebracht, dezelfde pleisterlaag waarmee het gaas aan de isoaltieplaten vastplakt wordt.

 

Opnieuw een dunne muur opmetselen aan de buitenzijde kan ook, of werken met steenstrips of sierbeplating. Indien met een zachter materiaal wordt geisoleerd, wordt eerst een stijl- en regelwerk aan de gevel vastgemaakt. Hierop worden dan de isolatiedekens vastgemaakt. Op dit regelwerk kunnen gevelplaten worden vastgemaakt of een dun plaatmateriaal geschroefd worden wat weer gepleisterd kan worden.

 

Bij een isolatie aan de buitenzijde is er binnen geen dampremmende laag meer nodig. De vochtige damp trekt door de constructie heen, van binnen naar buiten, en condenseert pas aan de buitenzijde van de totale constructie of zo ver in de constructie, op weg naar buiten, dat verdamping daar veilig kan plaatsvinden. De hele constructie moet echter nog wel kunnen ademen en om regendoorslag te verhinderen brengen we nog wel een laag plastic aan, maar dan damp-open. In principe zo ver mogelijk naar de buitenzijde toe in de constructie.

 

De isolatie van een hellend dak kan ook aan de buitenzijde plaatsvinden. Op de spanten of het dakbeschot wordt een isolatielaag gelegd, tussen de sporen, daarop komen de panlatten, en daarop weer de pannen. Er zijn dakplaten in de handel, waarbij prefab op bijvoorbeeld spaanplaten sporen zijn bevestigd, met daartussen PUR schuim. Men hoeft alleen de panlatten nog aan te brengen en daarna de pannen erop te leggen. Een dergelijk dak noemen we een ‘warm dak’ of ‘omgekeerd dak’. Ook hier hebben we met een aan de buitenzijde aangebrachte isolatie te maken.  De dakpannen vormen de laatste bedekking en keren de regen en sneeuw.

 

Koudebrug

 

Een koudebrug, ‘pont thermique’ is een plek in de constructie waar relatief erg veel warmte kan ontsnappen naar buiten. Dit komt voor bij allerlei doorvoeren zoals balkonophanging, bij balken die in de muur zijn opgelegd,  isloatie die ontbreekt of in binnenhoeken waar niet voldoende isolatie aangebracht kan worden en dergelijke.

Volledig vermijden kan vaak niet, maar ze tot een minimum beperken is zeker de moeite waard. Via een koudebrug verlies je soms tot 10 maal meer warmte dan iets verderop waar de isloatie wel goed zijn werk doet. Via formules is te berekenen hoeveel verlies een koudebrug kan opleveren.

Bij een koudebrug kan ook ongewenste condens ontstaan. Een koudebrug kan ingeperkt worden door isolatie aan te brengen rondom balken die in de muur zijn opgelegd. Als dit over ca 50 cm wordt gedaan, moet de warmte die afstand eerst afleggen voordat ze op het koude punt aankomt. 

 

Auteur: Mevr. Edith Janzen - Architect

Voor meer info: creacominfo@orange.fr